The children of Adam are limbs to each other.

In creation of one essence

The children of Adam are limbs to each other.

In creation of one essence

All together we make life better for others.

Kotij Charity

هموطن خوبم بیائید همه با هم برای کودکان و دانش آموزان

سرزمین مان شادی بیافرینیم

charity events

supporters

Activists and charity workers

موسسه خیریه خادمین کتیج با شماره ثبت 5 برای دستیابی به هدفی مقدس در سال 1386 تاسیس و در ابتدای سال 1387 فعالیت خود را با جدیت آغاز نموده و در این مسیر دشوار هر سختی را بر خود آسان کرده و خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان بچه های نیازمند و خانواده های آنها  باشد.و با انجام اهداف وفعالت های نیکوکاری مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردم نهاد ایرانی و بین المللی همچون؛-    1- اجتماعی 2- آموزشی و فرهنگی 3- بهداشتی و درمانی 4- عمرانی 5- اقتصادی 6- اشتغالزایی .  •    حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام .•    حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند .•    تلاش برای ارتقای فرهنگ رعایت بهداشت و حمایت درمانی از کودکان و خانواده های تحت پوشش .•    ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم .•     راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و منابع درآمدزایی مؤسسه خیریه .•    توانمند سازی خانواده ها از طریق ، راه اندازی کارگاه های آموزشی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال . و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی و... کاهش پیدا کرده  و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود .

 

نقشه محدوده فعالیت موسسه خیریه خادمین کتیج