موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

کمپین مرمت منزل مسکونی

 • موضوع فراخوان

  کمپین مرمت منزل مسکونی
 • مدت فراخوان

  0 روز - -26 روز باقیمانده
 • بودجه مورد نیاز

  4,000,000 تومان
 • مهربانی های شما

  120,000 تومان
 • اشتراک گذاری :