موسسه خیریه خادمین کتیج_حمایت از کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

اعضای تیم خیریه

مهرجوی گرامی ؛

گر تو سبزی  سبزم

 گر تو شادی شادم

عید آنروز مبارک بادم

که تو آبادی و من آبادم

اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره

یونس بارانی

رئیس هیئت مدیره

حمید بارانی

نائب رئیس

خداداد کیانی

منشی

عبدالرحمن بارانی

روابط عمومی

اسحق بارانی

حسابدار

احمد بارانی

بازرس اصلی

منصور بارانی

بازرس علی البدل

عبدالرسول بارانی

موسس و مدیرعامل

اینجانب عبدالرسول بارانی متولد ۱۳۵۹ ، مؤسس و مدیرعامل خیریه ، با توکل و با استعانت از خدای سبحان با تمام وجودم عاشقانه تلاش مي كنم تا مرهم و تسکینی بر رنج و غم های کودکان و خانواده های نیازمندان سرزمینم باشم .
و خدمت به محرومین ، رسیدگی و پیگیری امورات خیریه و مردم را وظیفه خود می دانم ، حق را به جانب مددجو می دهم ، همیشه در جستجوی راه پیشرفت امورات مردم و خیریه هستم ، بدون رو دروایستی ، کاری را بخاطر کسی انجام نمی دهم مگر خدا ، خدایا هر چه نوشتم جهت اطلاع بود نه از روی غرور ، نوشتم تا همه بدانند در وجود من چه می گذرد . همه با هم شادی می آفرینیم

پرسنل اداری موسسه خیریه

معین بارانی

واحد حسابداری و عمران

آرش بارانی

واحد تحصیل ، آموزش و عمران

ستار چاکری

واحد مددکاری و خدمات ​

 تبلیغات / افتخاری

میثم بارانی

فناوری و مسئول خبرگزاری : افتخاری

محمد بارانی

صندوق ، تعاونی و ورزش

محمود رئیسی

فناوری و خبرگزاری خادمین نیوز

محمد امین بارانی

یاوران و حامیان/ هنری

 تبلیغات . افتخاری

فاطمه رئیسی

مددکار اجتماعی / بهداشت و درمان

خدیجه رئیسی

صندوق قرض الحسنه و اشتغال

عایشه بارانی

صندوق قرض الحسنه و اشتغال

نمایندگان و نیروهای افتخاری داوطلب خیریه در تهران و...

خانم کلوندی

نماینده خیریه در تهران

خانم دکتر آتوسا بهادری

نماینده و داوطلب افتخاری

آقای محسن تقی چیان

نماینده خیریه در تهران

آقای مجنون

نماینده خیریه در اصفهان

خانم حسینی

نماینده خیریه در یزد

اعضا تیم

سئو

آقای دکتر جزایری حامی و معرف خیریه  

 

آقای دکتر علیزاده حامی و اسپانسر خیریه

 

اساسنامه خیریه  آخرین تغییرات سال 1396