موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

حمایت از ساخت مسکن برای نیازمندان

حمایت از ساخت مسکن برای نیازمندان

مسکن فقط یک چهار دیواری نیست، مسکن یعنی قدمی در استقلال فردی یعنی حیثیت اجتماعی خانواده یعنی فضای خوشبختی و محل آسایش و پناهگاهی در مقابل سرما و گرما و سایر گزندهای طبیعی، پس مسکن یکی از مهمترین نیازهای انسان برای احساس امنیت فیزیکی و روانی است. فرض کن خانه ای نباشد که به آن برگردی، شب های سرد و روزهای بارانی پناهگاهی نداشته باشی و زمانی که طوفان می آید کپری را که تنها محافظ تو در مقابل باران است از روی سرت بردارد و در بیابان پخش کند؛  این فرض ها تو زندگی هر روز بعضی از اقشار ضعیف سیستان و بلوچستان است.

 

ساخت مسکن برای نیازمندان جامعه علاوه بر ایجاد حس امنیت برای آنها، کابوس از دست دادن سرپناه را تبدیل به رویای استقلال کرده و حتی در مواردی باعث جلوگیری از مهاجرت ها به قصد حاشیه نشینی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ و تقویت حس مالکیت آنها نسبت به محل زندگی و آباد کردن آن خواهد شد.با ساخت هر خانه زوجی زندگی خود را آغاز خواهند کرد، کودکی از مدرسه به خانه بر خواهد گشت و در محیط امن آن به مطالعه خواهد پرداخت و پیرمردی در شب های سرد بیابان نخواهد مرد.

البته نیازمندان بدون حمایت های مالی قادر به ساخت مسکن های استاندارد برای خود نیستند تمرکز این کمک های مالی و شناسایی نیازمندان توسط موسسات خیریه با جمع کردن کمک های من و تو آغاز خواهد شد. هر قدمی که برای کمک بر می داری مانند ملاتی تکه های امید نیازمندان را به هم متصل خواهد کرد و هر مبلغی که می پردازی تبدیل به قسمتی از محل رشد کودکی خواهد شد که فردا برای ایران ما افتخار آفرین خواهد بود دست های من و تو وقتی به هم وصل می شوند مانند چوب های نازکی هستند که در کنار هم شکستشان غیر ممکن است و همین دست ها سر پناهی مستحکم برای نیازمندان خواهد شد. پس پناهی باشیم برای نیازمندان تا خداوند پناهمان دهد، چنان که حضرت حافظ می فرماید:

جز آستان توام در جهان پناهی نیست        سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

 

 

نیکوکار عزیز برای  گذاشتن یک آجر به دیوار سرپناه یک خانواده بی سرپناه و یاری دست های ناتوای که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید