موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

شماره حسابها

اعلام شماره حساب ها، شماره کارت ها و شماره های شبای خیریه جهت  واریز کمک های مردمی  بنام مؤسسه خیریه خادمین کتیج

  - حساب جاري مهر       (547658923 / IR270160000000000  )   بانك کشاورزی

  و شماره کارت مجازی    (-6037                                          )

  - حساب جاری سیبا       ( 0107955539007 / IR27017000000 )   بانک ملی 

  و شماره کارت مجازی   ( 8186-9964-9918-6037                   )           

  - حساب جاری سپهر     ( 0110121177004 / IR530190000000 )   بانك صادرات

   و شماره کارت مجازی  (  6037                                          )

 

 خیرین محترم خواهشمند است  پس از پرداخت از طریق شعب بانکی ، تصویر خوانای فيش بانکی خود را ايميل و یا از طریق واتس آپ و یا 

  تلگرام  ارسال بفرمائید .تا امکان صدور سند واریزی برای ما مقدور وهمچنین برقراری ارتباط وارائه گزارش های

  مستمر از فعالیت های خيريه به شما خوبان فراهم آید .

  شماره موبایل 09159974036  فکس  05437188797