موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

فراخوان های مناطق محروم

هموطنم !علاوه بر محرومیتی که مردم این منطقه گریبانگیر آن هستند نیازهای مهم دیگری نیز در منطقه وجود دارد که از جمله این نیازها :

 احداث فضاهای های آموزشی است به طوریکه در منطقه کتیج  * ساخت پنج مدرسه 8 تا 12 کلاسه*چهار مدرسه دو و سه کلاسه مبلغ ساخت  هرباب مدرسه ششصد میلیون ریال  *چهار باب فضای اموزشی دخترانه راهنمایی و دبیرستان مبلغ هر فضا حدود سه میلیار بالا و پائین هم دارد  *ساخت بیش از 20 کلاس درس در مدارس موجود نیاز است مبلغ ساخت هر باب کلاس  دویست و پنجاه میلیون ریال * همچنین کمبود تجهیزات رفاهی ، سرمایش ، گرمایش ، سرویس بهداشتی صدو پنجاه میلیون ریال  ،نمازخانه مدارس چهار صد میلیون ریال  و کتابخانه در مدارس پانصد میلیون ریال به بالا * در کنار این موارد به حفر 20 حلقه  چاه آب برای آبرسانی معمولی به روستاها ومدارس نیاز است مبلغ حفر چاه آب و ابرسانی و محزن بالای صد میلیون ریال تا صدو پنجاه میلیون ریال  . * دانش آموزان این منطقه همچنین نیازمند کمک خیرین هستند تا برای  ادامه تحصیل بورسیه تحصیلی بگیرند مبلغ بورسیه ماهیانه پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال . * در منطقه ما خوابگاه شبانه روزی برای دختران وجود ندارد و از همین رو بسیاری از آنها با توجه به نبودن خوابگاه دخترانه در مرکز بخش و همچنین  نداشتن مدرسه راهنمایی در روستاها ناگزیر ترک تحصیل میکنند مبلغ ساخت خوابگاه ممکن است 6 میلیار ریال هزینه ببرد  ، خوابگاه پسران نیز نیازمند تعمیر اساسی دارد مبلغ مرمت 600 میلیون  * برگزاری کلاس های ضمن خدمت برای معلمین تمام مقاطع تحصیلی * برگزاری کلاس های فوق العاده برای دانش آموزان کم استعداد * ساخت و ایجاد مهد کودک و پیش دبستانی برای کودکان جهت آموزش و آمادگی قبل از ورود به مدرسه بدلیل دو زبانه بودن مبلغ ساخت مهد کودک 2 میلیاد با تجهیزات  * تامین تغذیه دانش آموزان بی بضاعت هر دانش آموز مبلغ سیصد  هزار ریال بیش از هزار دانش آموز  * کفالت ایتام و حمایت از دانش آموزان بی بضاعت ، حمایت از دانش آموزان بیمار  کفالت ایتام  مبلغ یک میلیون ریال * ساخت خانه بهداشت مبلغ تقریبی 900 میلیون ریال  * مرکز بهداشتی و درمانی  مجهز 6 مبلغ  الی 7 میلیار ریال  * ایجاد اشتغال در غالب راه اندازی کارگاههای زود بازده، دادن تسهیلات بدون سود به جوانان جهت اشتغال * ساخت مسکن و سرویس بهداشتی برای نیازمندان  مسکن مبلغ سیصد میلیون ریال  سرویس بهداشتی شصت میلیون ریال  * حمایت از جوانان ورزشکار و ساخت فضاهای ورزشی ، * ساخت مجتمع آموزشی ،رفاهی و آسایشی، ورزشی و خیریه ای برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست  البته وابسته به خیریه جهت  ایجاد فضایی  مناسب برای کودکان مبلغ  شش میلیارد  *پرداخت هزینه ازدواج و جهیزیه جوانان   مبلغ پنجاه میلیون ریال  * سرمایه گزاری در زمینه ایجاد یک پمپ بنزین در منطقه با توجه به اینکه تا شعاع  شصت کیلوتری پمپ بنزینی وجود ندارد حدود 8 میلیارد ریال  .


هموطن گرامی موارد فوق از جمله نیازهای این منطقه است که رفع آنها دست یاری هموطنان و خیرین سراسر کشور را می طلبد .