موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

معرفی خیریه

نام مؤسسه    :  خیریه خادمین کتیج

تاریخ تأسیس   :  1386/6/6

شماره ثبت      :  5   

 شناسه ملی   :  10500000506

موسسه خیریه حمایت از اقشار نیاز مند و کم در آمد خادمین کتیج برای دستیابی به هدفی مقدس فعالیت خود را آغاز نموده و در این راه دشوار و طاقت فرسا  هر سختی را بر خود آسان کرده و خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان بچه های نیازمند و خانواده های آنها  باشد.

و با انجام فعالت های مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردم نهاد ایرانی و بین المللی همچون؛
-    1- اجتماعی 2- آموزشی و فرهنگی 3- بهداشتی و درمانی 4- عمرانی 5- اقتصادی 6- اشتغالزایی .  
•    حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام .
•    حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند .
•    تلاش برای ارتقای فرهنگ رعایت بهداشت و حمایت درمانی از کودکان و خانواده های تحت پوشش .
•    ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم .
•     راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و منابع درآمدزایی مؤسسه خیریه .
•    توانمند سازی خانواده ها از طریق ، راه اندازی کارگاه های آموزشی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال

و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی و... کاهش پیدا کرده  و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود .

 

نقشه محدوده فعالیت  خیریه جهت رویت لطفا اینجا کلیک بفرمائید

کاتولوگ مؤسسه خیریه جهت دانلود و پخش اینجا را کلیک بفرمائید.

 

اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج

با توجه به تغییرات اساسی در اساسنامه در سال 96 در اینده اساسنامه و... به اشتراک گذاشته خواهد شد.