موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

معرفی خیریه

نام مؤسسه    :  خیریه خادمین کتیج

تاریخ تأسیس   :  1386/6/6

شماره ثبت      :  5   

 شناسه ملی   :  10500000506

 

موسسه خیریه خادمین کتیج با شماره ثبت 5 برای دستیابی به هدفی مقدس در سال 1386 تاسیس و در ابتدای سال 1387 فعالیت خود را با جدیت آغاز نمود . خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان کودکان و خانواده های آنها  باشد. و هم اکنون با انجام اهداف وفعالت های نیکوکاری مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی  می خواهد گام مهم ونقش موثری در تمام عرصه های    1- اجتماعی :حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام . 2- آموزشی و فرهنگی : حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند.  3- بهداشتی و درمانی : تلاش برای ارتقای فرهنگ رعایت بهداشت و حمایت درمانی از کودکان و خانواده های تحت پوشش.  4- عمرانی : ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم . 5- اقتصادی : راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و منابع درآمدزایی مؤسسه خیریه . 6- اشتغالزایی : توانمند سازی خانواده ها از طریق ، راه اندازی کارگاه های آموزشی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال . ایفاء بکند . و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی و... کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود

نقشه محدوده فعالیت  خیریه جهت رویت لطفا اینجا کلیک بفرمائید

کاتولوگ مؤسسه خیریه جهت دانلود و پخش اینجا  کلیک بفرمائید.

 

اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج

با توجه به تغییرات اساسی در اساسنامه در سال 96 در اینده اساسنامه و... به اشتراک گذاشته خواهد شد.