موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

موفقیت ها و دست آورد ها

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های آموزشی و فرهنگی

1- حمایت بیش از 1500 نفر دانش آموز در طول سال تحصیلی در بحث اهدای نوشت افزار،کفش،پوشاک و کمک مالی

 

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های قبولی دانش آموزان تحت پوشش

1- قبولی ده ها دانش آموز مورد حمایت در دانشگاه های ملی و فرهنگیان استان و خارج از استان

 

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های عمرانی

1- ساخت 5 مدرسه روستایی

2- ساخت سرویس برای مدارس

3- تعمیر دو فضای آموزشی کتیج

4- ساخت دو کلاس درس

5- ساخت 5 باب منزل مسکونی و 2 سرویس بهداشتی برای مددجویان نیازمند

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های اشتغالزایی

 

 

 

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های درمانی

1 معرفی و حمایت ده ها بیمار به تهران،ایرانشهر ،زاهدان و بندر عباس ( مداوا ، اسکان و... رایگان )

 

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های اقتصادی  

 

 

 

گذری بر موفقیت ها و دست آورد های اجتماعی

1- حمایت از 270 خانوار مددجو تعدادی  بصورت مستمر و تعدادی  موردی

2- حمایت و گرفتن حامی برای ایتام منطقه