موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

هیئت مدیره

مهرجوی گرامی ؛

گر تو سبزی  سبزم

گر تو شادی شادم

عید آنروز مبارک بادم

که تو آبادی و من آبادم

اینجانب عبدالرسول بارانی متولد 1359 ، مؤسس و مدیرعامل  خیریه ، با توکل و با استعانت از خدای سبحان با تمام وجودم عاشقانه تلاش مي كنم تا خادمی شایسته برای همنوعانم باشم .

همه با هم تلاش می کنیم تا زندگی را برای هم زیباتر بکنیم

مرام ما:خدمت به محرومین ، سمج در امر پیگیری امورات خیریه و مردم ، حق را بجانب مددجو می دهیم ، دلسوز ، همیشه در جستجوی راه پیشرفت امورات مردم وخیریه ، سختگیر در مقابل نا حق و زورگو ، تسلیم در مقابل حق و عدالت ،  بدون رو دروایستی ، کاری را بخاطر کسی انجام نمی دهیم مگر خدا ، خدایا هر چه نوشتیم جهت اطلاع بود نه از خود تعریف کردن و نه از روی غرور ، نوشتیم تا همه بدانند در وجود ما چه می گذرد .

اسامی اعضاي  هيئت مديره ( 96 )  و سمت آنان :

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

سمت    

تلفن

 

1

یونس بارانی

محمد

رئیس هیئت مدیره

09155479963

 

2

حمید بارانی

یوسف

نائب رئیس

09155482644

 

3

خداداد کیانی

زیرک

منشی

09151995617

 

4

عبدالرحمن بارانی

عبدالعزیز

روابط عمومی

09155443370

 

5

اسحق بارانی

دوستی

حسابدار

09151995639

 

6

احمد بارانی

مراد

بازرس اصلی

09157464046

 

7

منصور بارانی

عبدالرحمن

بازرس علی البدل

09155485808

 

8

عبدالرسول بارانی

عبدالعزیز

مدیرعامل

09159974036

 
 

 

با توجه به تغییرات اساسی در اساسنامه و اعضای هیئات مدیره و سایر سیاست ها و اهداف خیریه و همچنین انجام مراحل اداری این تغییرات ، متعاقبا تمام موارد به اشتراک گذاشته خواهند شد