موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

واحد آموزش و امورات فرهنگی

این واحد از اساسی ترین و بنیادی ترین واحدهای خیریه بوده که درجهت فرهنگ سازی و تشویق نونهالان برای ادامه تحصیل وکسب معدل بالا  ، ایجاد بسترهای  مناسب  آموزشی و تحصیلی  و تخصیص کمک هزینه تحصیلی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند  وهمچنین جلب خیر و یاور برای دانش آموزان نیازمندی که توان مالی جهت ادامه تحصیل از ابتدای تحصیل تا  دانشگاه را ندارند تلاش مستمری می کند.

      اهداف و برنامه ها  :

      تخصیص کمک هزینه تحصیلی و رسیدگی به امورات  تحصیلی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان

       ( فرزندان) مددجویان از دوره ابتدایی تا دانشگاه  به صورت جدی و مستمر

      تهیه واهدای بورسیه

      پرداخت هزینه شهریه دانشجویان

      ارتباط با ناشرين و توليدكنندگان وسايل كمك آموزشي به منظور دريافت كمك

        از آنها  برای دانش آموزان و دانشجویان

       اهدای جوایز به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز

      معرفی دانش آموزان و دانشجویان  نیازمند به خیریه های همکار

    -  تعداد مددجويان خيريه:

      مجموع خانواده های تحت پوشش  مستمری بگیر خادمین کتیج  حدود 300 خانواده به صورت خاص

       می باشد که جمعیتی بالغ بر  500نفر دانش آموز و کودک  را تشکیل می دهند.

      مجموع خانواده هایي که کمک های موردی می شوند بالای  700 خانواده می باشد که

       جمعیتی بالغ بر 1000 تن دانش آموز را تشکیل می دهند. و همچنين در طول هرماه

       خانواده هاي زيادي از منطقه جهت  در خواست كمك برای کمک هزينه  تحصیلی، درمانی و معیشت و...

      مراجعه مي فرمايند. و به طریق های مختلفی حمایت می شوند

       نیازمندی های واحد  :

      کتابهای کمک درسی برای دانش آموزان از دوره ابتدایی تا پشت کنکور و

       همچنین  کتب مربوط به  دانشگاه .

      لوازم  ونوشت افزار و کمک هزینه تحصیلی برای 2000 دانش آموز منطقه.

      فضاهای آموزش  از جمله ، مدرسه ابتدایی4 باب ، کتابخانه  ، آزمایشگاه ،

        امکانات سرمایشی و گرمایشی مدارس ، و سایر نیازها...