موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

واحد آموزش و امورات فرهنگی

این واحد از اساسی ترین و بنیادی ترین واحدهای خیریه بوده که درجهت فرهنگ سازی و تشویق نونهالان برای ادامه تحصیل وکسب معدل بالا  ، ایجاد بسترهای  مناسب  آموزشی و تحصیلی  و تخصیص کمک هزینه تحصیلی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند  وهمچنین جلب خیر و یاور برای دانش آموزان نیازمندی که توان مالی جهت ادامه تحصیل از ابتدای تحصیل تا  دانشگاه را ندارند تلاش مستمری می کند.

      اهداف و برنامه ها  :

      تخصیص کمک هزینه تحصیلی و رسیدگی به امورات  تحصیلی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان

       ( فرزندان) مددجویان از دوره ابتدایی تا دانشگاه  به صورت جدی و مستمر

      تهیه واهدای بورسیه

      پرداخت هزینه شهریه دانشجویان

      ارتباط با ناشرين و توليدكنندگان وسايل كمك آموزشي به منظور دريافت كمك

        از آنها  برای دانش آموزان و دانشجویان

       اهدای جوایز به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز

      معرفی دانش آموزان و دانشجویان  نیازمند به خیریه های همکار

    -  تعداد مددجويان خيريه:

      مجموع خانواده های تحت پوشش  مستمری بگیر خادمین کتیج  حدود 300 خانواده به صورت خاص

       می باشد که جمعیتی بالغ بر  700نفر دانش آموز و کودک  را تشکیل می دهند.

      مجموع خانواده هایي که کمک های موردی می شوند بالای  700 خانواده می باشد که

       جمعیتی بالغ بر 1000 تن دانش آموز را تشکیل می دهند. و همچنين در طول هرماه

       خانواده هاي زيادي از منطقه جهت  در خواست كمك برای کمک هزينه  تحصیلی، درمانی و معیشت و...

      مراجعه مي فرمايند. و به طریق های مختلفی حمایت می شوند

       نیازمندی های واحد  :

      کتابهای کمک درسی برای دانش آموزان از دوره ابتدایی تا پشت کنکور و

       همچنین  کتب مربوط به  دانشگاه .

      لوازم  ونوشت افزار و کمک هزینه تحصیلی برای 4000 دانش آموز منطقه.

      فضاهای آموزش  از جمله ، مدرسه ابتدایی4 باب ، کتابخانه  ، آزمایشگاه ،

        امکانات سرمایشی و گرمایشی مدارس ، و سایر نیازها...

 

حمایت از دانش آموزان سیستان و بلوچستان
مدرسه سازی یعنی حمایت از دانش آموزانیعنی حمایت از ایرانیان، می دانی،هر سال وقتی بوی ماه مهر در آسمان ایران زمین می پیچد، کودکی لبخند زنان دست در دست پدر یا مادر در پی رایحه مهر به دنبال خرید لوازم و تحریر مورد نیاز به گوشه های شهر سرک می کشد و با رویای مدرسه روز اول مهر بیدار می شود. این خاطره ای است که تو تجربه کرده ای؛ اما برای بسیاری از دانش آموزان سیستان و بلوچستان جایی که فقر معیشتی بیداد می کند، قضیه متفاوت است.
فقر معیشتی یعنی بوی ماه مهر می پیچد و پدر فکر می کند که فرزندش کتاب که هیچ، حتی مداد هم ندارد که با آن اسم خدا را بر روی کاغذی که نیست بنویسد! تازه اگر پدری باشد یا حتی مادری! مدرسه ای نیست که معلم و دانش آموز کنار هم جمع شوند و اگر هست آنقدر گرم یا خنک نیست که بتوان در آن درس خواند، اگر تخته ای برای آموزش وجود داشته باشد. به جای رویا، کابوس شب های دانش آموزان را پر می کند و اشک روی گونه هایی پر می شود که استعداد دارند و توان پرداخت برای ورود به اندک مدرسه های موجود در منطقه را ندارند.
اینجاست که نقش من و تو آغاز می شود، ما در قالب یک موسسه خیریه جمع می شویم تا از همه ایرانیان حمایت کنیم. حمایت از ایرانیان یعنی حمایت از دانش آموزان سیستان و بلوچستان، یعنی مدرسه سازی ، یعنی ترویج علم و دانش در سراسر ایران زمین برای ریشه کندن فقر معیشتی و فرهنگی ، یعنی انسان بودن یعنی ایرانی بودن و این شعار نیست این عمل است.
موسسه خیریه یعنی دست هایی که جمع شده اند تا دست نیازمندان را بگیرند. فراموش نکنیم شرکت در کار خیر یعنی یک دستت در دست نیازمند باشد و دست دیگرت در دست خدا، پس دست نیازمند را رها نکنیم تا خداوند دستانمان را رها نکند. چنان که شیخ اجل سعدی می فرماید:
تو که پادشاه حسنی نظری به بندگان کن
حذر از دعای درویش و کف نیازمندش