موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

واحد عمران و آبادانی

این واحد با همت و همکاری اهل خیر و مؤسسات خیریه  سراسر کشور عزیز مان ایران  می کوشد تا در این مناطق محروم فضاهای آموزشی و سایر  اماکن عام المنفعه بسازد  تا مردم در رفاه و آسایش باشند و احساس درماندگی وعقب افتادگی نکنند .

          اهداف و برنامه ها  :

         ساخت پروژه های :

         حفرچاه آب ونصب پمپ جهت آب آشامیدنی در روستاهای کوچک  

         احداث درمانگاه ،آزمایشگاه و تسهیلات

         احداث  غسالخانه ، درمناطقی که فاقد غسالخانه می باشند.   

         ساخت مسکن وحمام برای نیازمندان  

         ساخت مرکز ترک اعتیاد ،با توجه به رشد اعتیاد در منطقه  

         ساخت سالن ورزشی  چند منظوره و زمین ورزشی فوتبال

         فضاهای آموزشی

         تجهیز مدارس به سیستم خنک کننده و آبخوری و کتابخانه عمومی

         خوابگاه شبانه روزي

         آزمايشگاه  مدارس

         كتابخانه عمومي

         راه اندازی کارگاههای زود بازده جهت اشتغال  جوانان بیکار

         ساخت دارالایتام

         نیازمندی های واحد :


            پروژه های مورد نیاز :

         حفرچاه آب ونصب پمپ جهت آب آشامیدنی در روستاهای کوچک  4 مورد

         احداث درمانگاه ،آزمایشگاه و زایشگاه که هم اکنون منتظر همیاری می باشد. 1 مورد

         احداث  غسالخانه ، درمناطقی که فاقد غسالخانه می باشند.  7 مورد

         ساخت مسکن و حمام برای نیازمندان   نا محدود

         ساخت مرکز ترک اعتیاد ،با توجه به رشد اعتیاد در منطقه   1 مورد

         ساخت سالن ورزشی  چند منظوره و زمین ورزشی فوتبال 3 مورد

         فضاهای آموزشی مدرسه ابتدايي پسرانه  جديد الاحداث  4 باب ( کتیج و روستاها  )

         تجهیز مدارس به سیستم خنک کننده و آبخوری و کتابخانه عمومی  نا محدود

         مدرسه راهنمايي دخترانه و دبيرستان دخترانه   3باب

         خوابگاه شبانه روزي دخترانه  1 باب

         آزمايشگاه  مركزي مدارس  نا محدود

         كتابخانه عمومي   نا محدود

         راه اندازی کارگاههای زود بازده جهت اشتغال  جوانان بیکار  نا محدود

         ساخت دارالایتام  1 مورد .

            برآورد فعلی هزینه های عمرانی که خود خیریه پیمانکاری ساخت آنها را بر عهده خواهد گرفت

           به شرح ذیل می باشد البته شما نیکوکاران هم می تواند ساخت آنها را بر عهده  بگیرد .

         مدرسه دوکلاسه  مبلغ  هزینه برآورد شده  50میلیون تومان

         مدرسه یک کلاسه مبلغ هزینه برآورد شده 35میلیون تومان

         غسالخانه کوچک  مبلغ هزینه برآورد شده   20 میلیون تومان

         غسالخانه بزرگ مبلغ هزینه برآورد شده  32 میلیون تومان تومان

         مخزن بتونی همراه با نصب پمپ آب مبلغ هزینه برآورد شده  32 میلیون تومان

         زمین ورزشی در حد تسطیح و بلوار کشی 25 میلیون تومان و سکوی تیم مبلغ هزینه

             برآورد شده   50  میلیون تومان

         مسکن نیازمند مبلغ کل ساخت  30 میلیون تومان مبلغ هزینه برآورد شده

         کتابخانه عمومی روستایی مبلغ هزینه برآورد شده  60میلیون تومان

         تسهیلات زایمانی مبلغ هزینه برآورد شده 100میلیون تومان

         خانه بهداشت  50  تا 70 میلیون مبلغ هزینه برآورد شده  

         مرکزبهداشتی و درمانی مبلغ 420میلیون هزینه برآورد شده