موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

واحد قرض الحسنه

تتها واحدی است که با  تکیه بر پرداخت واهدای قرض الحسنه از طرف  مردم توانمند می تواند فعالیت کند چون رسالت این واحد متکی بر قرضهای است که با همت شما میسر به انجام این فعالیت خداپسندانه هستیم  البته نا گفته نماند قرض دادن بهترین نوع خدمت به خلق است زیرا گرهی را از کار انسانی باز کردن  به معنای شکرانه ی نعمت های  است  که خدا به ما عطاء فرموده است .

ما در این مأموریت تلاش می کنیم  با  جلب  حق عضویت ماهیانه (پرداخت حداقل 20000هزار تومان در ماه)  اقشار کم درآمد  جامعه و همچنین جلب  سرمایه های راکد و پس انداز های بانکی مردم نیکوکار و توانمند  منطقه  بصورت در یافت  قرض الحسنه ،  و  هزینه در راستای دادن وام  به اقشار نیازمند  جهت  اشتغال ورفع نیازهای مهم زندگی ، این امر مهم را  به نحو احسن به ثمر برسانیم . همه باهم تلاش می کنیم تا کسی احساس درماندگی نکند.

         اهداف و برنامه ها  : پرداخت وام قرض الحسنه به :
         زوجهای جوان

         اشتغال زود بازده

         کمک هزینه  تحصیلی

         بیماران نیازمند

         افراد مقروض

         ساخت مسکن و سایر نیاز ها ...
         شرایط عضویت  و پرداخت وام :

عضویت به دو صورتِ :

-         پرداخت مبلغ  مشخص :حق عضویت  ماهیانه هر خانوار و یا هر فرد عضو حداقل مبلغ20000  هزار تومان می باشد .

-         و همچنین سپردن بخشی از سرمایه به این طرح به عنوان قرض الحسنه در حد توان .

 -  نحوه پرداخت وام:

         وام در قالب طرح ارائه داده شده بعد از بررسی در خصوص زود بازده ،کار آمد و مهم بودن آن ، به نوبت

        پاسخ داده می شود .

         بعد از تائید شدن طرح  به متقاضی وام داده می شود

         در صورت عدم توان پرداخت وام به همه ، بر اساس اولویت  وام داده می شود

         وام با قید ضمانت پرداخت و طی اقساط کوتاه مدت برگشت داده شود.

         وام فقط به افرادی که عضو  و یا مددجوی تحت پوشش هستند پرداخت می شود.

خیرین و نیکوکاران گرامی در صورت تقبل پرداخت وام قرض الحسنه به طرح ،با ما تماس  حاصل نمائید  و تا مددجو  را به شما معرفی و يا در صورت واريز به حساب خيريه شما را راهنمايي نمائيم. ما منتظریم.

همچنین در تهیه و خرید لوازم و امکانات اداری و همچنین پرداخت حقوق فرد مسئول طرح قرض الحسنه ما را یاری بفرمائید .

این قسمت  جهت معرفی هر چه بیشتر و بهتر سنت زیبای قرض الحسنه ایجاد گریده است .

به امید روزی که همه مردم در قرض دادن به نیازمندان از یکدیگر سبقت گیرند .