موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

وضعیت نیازمندان

وضعیت نیازمندان سیستان و بلوچستان

نیازمندان واقعی گداهای خیابانی که هر روز می بینی، نیستند. وقتی نان خانه نداشته باشی و نتوانی دستت را برای طلبش بلند کنی نیازمندی، فکر کن فقط یک لحظه فکر کن، فرزندت مقابل چشمانت در تب بسوزد و پزشکی در اطرافت نباشد که معاینه اش کند و اگر باشد قادر به تهیه داروهای مورد نیازش نباشی، مادر باشی و نوزاد چند روزه ات دچار اختلال رشد شده باشد و پدر باشی و کاری نداشته باشی تا سرت را وقت نیاز خانواده ات بالا بگیری؛ اینها تنها گوشه ای از وضعیت نیازمندان سیستان و بلوچستان است؛ منطقه ای که مانند شهر سوخته اش، امروز دچار خشکسالی است و هفتاد در صد مردمش طبق آمارهای رسمی زیر خط فقر مطلق هستند.

سیستان و بلوچستان مهد رستم دستان، امروز آنقدر ضعیف شده، که اگر دستی برای یاری به سمتش دراز نشود، تبدیل به گورستان امید و آرزوهای فرزندانش خواهد شد. تصور کن که فرزند با استعدادت را حتی نتوانی به مدرسه ای که از حداقل امکانات آموزشی بی بهره است بفرستی و هر روز به جای اینکه سر کار بروی در صف توزیع غذا بایستی و زیر آفتاب سوزان و هجوم خاک به فرزندت که اگر برای کار به خیابان ها فرستاده نشده باشد در خانه از ضعف و گرسنگی در گوشه ای افتاده فکر کنی و آنقدر ضعیف شده باشی که آبی در بدنت برای ریختن قطره ای اشک باقی نمانده باشد.

 

فکر کن که شاهنامه مدام از سرزمینت سخن بگوید و سواد خواندن یک بیت از شعرهایش را نداری که هیچ، حتی وقت فکر کردن به خواندن شعر را نداشته باشی و درد بزرگتر اینکه اصلا ندانی فردوسی در مورد سرزمین تو صحبت کرده است و با این پیشینه فرهنگی قوی تحت هجوم فرهنگی کشورهای بیمار دیوار به دیوارت قرار بگیری.

پس بیایید دست در دست هم دهیم تا:

مبادا که ایران ویران شود        کنام پلنگان و شیران شود

 

نیکوکار عزیز برای برداشتن سنگی از سنگ های پیش پای نیازمندان و یاری دست هایی که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید