موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عضویت حامیان و یاوران مهربان

                     گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش               بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش

                     فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز               چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش

                     ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق                بدینوسیله خود اندر پناه یزدان باش

                سرور ارجمند و نیکوکار گرامی

                     از کمالات اختصاصی انسان، احسان است. این موهبت عظمی، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهای هر انسان به اندازه ی احسان اوست

                      موسسه خیریه خادمین  کتیج  با بدرقه دعای خیر شما هموطنان  گرامی در راستای گسترش احسان و نیکوکاری و مساعدت از مستمندان و

                      دانش آموزان مستعد و ... دست در دست شما  و با چشمانی منتظر  ، قدرت و نعمت الهی را به تماشای تامّل و تفکر در بخشش لایزال

                      خداوندی به دست نیکوکارانی چون شما گذاشته است.

                      از اینکه با بهر ه گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی و اندیشه ای  در کمک

                      به  موسسه خیریه خادمین کتیج با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام خواهید ورزید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی

                      این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده،  با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، آرزو داریم توفیق رفیق طریق تکامل

                      معنوی و معرفتی شما گردد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.

                       تعاون   رمز  و  راز   اقتدار است           طبیعت   بر تعاون  استوار   است

                       تعاون   مظهر    لطف     الهی              تعاون چشمه سار و جویبار است

                       تعاون  عامل   سازندگی  است                بر باغ  تعاون   بی   شمار  است

                       تعاون راه و رسم زندگانی است                تعاون  بستر  فرهنگ   کار  است


                  لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال بفرمائید . با سپاس