موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عضویت حامیان و یاوران مهربان

 گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش               بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش

 فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز               چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش

  ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق                بدینوسیله خود اندر پناه یزدان باش

  سرور ارجمند و نیکوکار گرامی

   از کمالات اختصاصی انسان، احسان است. این موهبت عظمی، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهای هر انسان به اندازه ی احسان اوست

   موسسه خیریه خادمین  کتیج  با بدرقه دعای خیر شما هموطنان  گرامی در راستای گسترش احسان و نیکوکاری و مساعدت از مستمندان و

    دانش آموزان مستعد و ... دست در دست شما  و با چشمانی منتظر  ، قدرت و نعمت الهی را به تماشای تامّل و تفکر در بخشش لایزال

    خداوندی به دست نیکوکارانی چون شما گذاشته است.

     از اینکه با بهر ه گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی و اندیشه ای  در کمک

     به  موسسه خیریه خادمین کتیج با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام خواهید ورزید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی

     این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده،  با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، آرزو داریم توفیق رفیق طریق تکامل

      معنوی و معرفتی شما گردد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.

 

      تعاون   رمز  و  راز   اقتدار است           طبیعت   بر تعاون  استوار   است

      تعاون   مظهر    لطف     الهی              تعاون چشمه سار و جویبار است

      تعاون  عامل   سازندگی  است                بر باغ  تعاون   بی   شمار  است

      تعاون راه و رسم زندگانی است                تعاون  بستر  فرهنگ   کار  است


     لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال بفرمائید . با سپاس