موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عضویت حامیان و یاوران مهربان

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش               بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش

فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز               چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش

ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق                بدینوسیله خود اندر پناه یزدان باش

سرور ارجمند و نیکوکار گرامی

از کمالات اختصاصی انسان، احسان است. این موهبت بزرگ، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهای هرانسان به اندازه ی

احسان اوست . موسسه خیریه خادمین  کتیج  با همگامی شما هموطنان  گرامی در راستای گسترش احسان و نیکوکاری و مساعدت

از مهرجویان و دانش آموزان مستعد و محروم و ... دست در دست شما  و با چشمانی منتظر ، قدرت و نعمت الهی را به تماشای

تامّل و تفکر در بخشش لایزال خداوندی به دست نیکوکارانی چون شما گذاشته است.

از اینکه با بهر ه گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق با مشارکت و حمایت مادی ، معنوی و اندیشه ای در

کمک به موسسه خیریه خادمین کتیج با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام خواهید ورزید؛ سپاسگزاری نموده

و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده،  با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، آرزو داریم

توفیق رفیق طریق تکامل معنوی و معرفتی شما گردد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.

تعاون   رمز  و  راز   اقتدار است           طبیعت   بر تعاون  استوار   است

تعاون   مظهر    لطف     الهی              تعاون چشمه سار و جویبار است

تعاون  عامل   سازندگی  است                بر باغ  تعاون   بی   شمار  است

تعاون راه و رسم زندگانی است                تعاون  بستر  فرهنگ   کار  است


لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال بفرمائید . با سپاس