موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

واحد اشتغال و توانمند سازی

 

توانمند سازی و اشتغال خانواده های خود سر پرست ، بدسرپرست و افراد بیکار به ویژه قشرجوان در سرلوحه فعالیت های این واحد قرار دارد و نیز ایجاد زمینه های آموزشی جهت اشتغال از اهم فعالیت واحد اشتغال زایی می باشد. تلاش این بخش از موسسه فراهم آموردن امکانات و موقعیت های آموزشی و اشتغال و توسعه کسب و کار در میان اقشار محروم و ضغیف محدوده کتیج در سیستان وبلوچستان می باشد و با یاری شما قادر به توسعه این خدمت رسانی در تمامی روستاهای اطراف و حتی بخش های دیگر ایران عزیز خواهد بود. یکی دیگر ازاهداف این واحد ایجاد پشتوانه مالی از طریق سرمایه گذاری نیروی انسانی آموزش یافته در مشاغل زود بازده و پایدار برای خیریه بوده تا از این روزنه بتواند حامی نیازمندان واقعی باشد .

اهداف و برنامه ها :

  • توانمند سازی زنان و سرپرست خانواده  
  • ایجاد کارگاه های زودبازده وآموزشی برای عموم
  • استفاده از سایت های معدنی منطقه
  • استفاده از نیروی انسانی جوان به صورت سازمان یافته

 

برای اطلاع  از برنامه های و طرح های  اشتغال زایی اینجا کلیک بفرمائید