موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

تماس با ما

آدرس پستی :

استان  سیستان و بلوچستان -شهرستان فنوج - شهر کتیج  . بالاشهر . جنب مسجد جامع جدید . دفتر موسسه خیریه خادمین کتیج

کد پستی : 9988114373 شناسه ملی : 10500000506

 آدرس باربری  و ترمینال جهت ارسال  کالا :

مثال مبدا ارسال کالا تهران : منطقه شوش . باربری زاهدان بار . ترمینال جنوب .  تعاونی یک .

مقصد کالا : گیرنده باربری ایران باربری و تعاونی یک شهرستان ایرانشهر اسم گیرنده موسسه خیریه و بارانی و شماره تماس

بر روی کالا قید گردد. و از سایر نقاط کشور به مقصد ایرانشهرمی توان کالا ارسال نمود.

در صورتی که قصد سفر از طریق هواپیما به منطقه را دارید :

تهران به مقصد چابهار و بندر عباس هر روز و تهران به مقصد ایرانشهر یکشنبه . سه شنبه و پنجشنبه .

فاصله زمانی فرودگاه های مذکور تا منطقه کتیج  حدود 4  و 3 ساعت می باشد .

 در صورتی که قصد سفر از طریق قطار  به منطقه را دارید : 

تهران به مقصد بندر عباس هر روز . نهایتا از ایستگاه بندرعباس  تا کتیج با خودروی سواری . 

شماره های تماس :   97 -  5437188798 - 0098     موبایل : 9159974036 - 00989

نقشه محدوده فعالیت موسسه خیریه خادمین کتیج

0098-915-997-4036

" >

ارتباط با ما