موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد سال 96

عملکرد سال 1396

لازم به ذکر است مواردی ( کالاهایی) که با رنگ آبی درج گردیده اند توسط خیرین بصورت غیر نقدی برای خیریه ارسال گردیده اند .   

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ ریال                          
1 ساخت مدرسه و کلاس درس    
2 تهیه وتوزیع پوشاک نو    
3 تهیه کتاب کمک آموزشی کنکوری و 140 جلد 40/000/000
4 تهیه و توزیع کفش نو    
5 تهیه و توزیع کتاب 7 کارتن  
6 حمایت نقدی از بیماران توسط خیریه    
7 حمایت نقدی از نیازمندان و مدد جویان    
8 تهیه مواد غذایی و توزیع بین نیازمندان و مددجویان    
9 خرید واهدای تجهیزات  برای مدارس    
10 ذبح گوسفند و قربانی  و توزیع بین مددجویان     
11 هزینه های جاری و سفر های کاری خیریه 1 11/000/000
12 ساخت سرویس بهداشتی برای نیازمندان 1 37/000/000
13 ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس 1 55/000/000
14 ساخت مسکن برای نیازمندان 1  
15 حفر چاه آب و ابرسانی    
16 تهیه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان    
17 تهیه و توزیع کیف بین دانش آموزان    
18 تهیه و توزیع  مانتو شلوار بین دانش آموزان    
19 معرفی بیماران به شهرستان های تهران/ بندرعباس/ ایرانشهر/ کرمان/ یزد 7 نفر  
20 خرید و اهدای امکانات و لباس ورزشی بین ورزشکاران    
21 جذب و اهدای اساسیه نو و مستعمل برای نیازمندان    
22 پرداخت وام جهت ایجاد اشتغال    
23 ایجاد اشتغال    
24 بورسیه  دانش آموزان و دانشجویان    
25 فعالیت های عمرانی (ساخت وسازهای عام المنفعه )    
26 پرداخت مستمری به ایتام    
27 پرداخت مستمری به خانواده های مددجو    
28 اهدای مخزن آب برای مدارس    
29 برگزاری سفره افطاری  ماه رمضان حدود 900 پرس غذا 37/000/000
30 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو 3000 دست  
31 تهیه وتوزیع کفش مستعمل در حد نو     
32 حمایت نقدی از بیماران توسط خیر مستقیم 4 مورد 31/000/000
33 خرید و اهدای آبسردکن برای مدارس 2 دستگاه 35/000/000
34 مرمت و ایزوگام سقف منازل نیازمندان 26 باب اتاق 220/000/000
35 هزینه های جاری و اداری 3 ماه اول 22/000/000
36 هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای کاری 1 11/000/000
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      

 

 

شرح عملکرد به روایت قلم


گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در دو ماه اول سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
             معرفی بیمار به اصفهان ۱ بندرعباس۲ تهران۲ زاهدان ۲
حامیان: آقای دکتر روحانی. خیریه سعادتی. دکتر امینی فرد
پرداخت هزینه درمان به بیماران مبلغ سه میلیون صدهزارتومان حامی: آقای دکترروحانی خانم بیگلری آقاحکیمی و
  خرید واهدای دودستگاه آبسردکن برای مدرسه دخترانه کتیج و هیکان . مبلغ: سه میلیون پانصدهزار حامی:آقای دکتر امینی
   ساخت سرویس بهداشتی  مبلغ: سه میلیون هفتصدوپنجاه هزار تومان  حامی . آقای دکتر امینی
ساخت سرویس بهداشتی مدرسه هیکان مبلغ :پنج میلیون چهارصدوهشتادهزارتومان حامی: خانم رحیمی وکمپین حمایت از دانش آموزا
  جذب واهدای ۲۰ کیسه پوشاک کیف وکفش مستعمل مبلغ: .... حامی خیریه ظهور
  جلب و اهدای کتب کمک آموزشی کنکور مبلغ حدود چهار میلیون تومان حامی : بنیادقلمچی وخانم جلالی
خریدیخچال توسط خیر، برای مدرسه دخترانه   مبلغ:ششصد هزار تومان  حامیان: خانم رحیمی وکمپین حمایت ازدانش آموزان
مرمت وایزگام 26 منزل از نیازمندان  . مبلغ: بیست و دو میلیون حامیان: خانم اربابیان و حامیان ما درسایت مهربانه
هزینه های جاری واداری مبلغ: حدود دو  میلیون تومان  حامی
هزینه های ایاب وذهاب وسفرهای کاری مبلغ یک میلیون وصدهزار تومان
جمع کل مهربانی ها : چهل و پنج میلیون و پانصدو سی هزار تومان