موسسه خیریه خادمین کتیج_حمایت از کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

En Fa

عملکرد سال 96

عملکرد سال 1396

لازم به ذکر است مواردی که با رنگ آبی درج گردیده اند توسط خیرین بصورت نقدی وغیر نقدی

برای مددجو یان و یا خیریه ارسال گردیده اند ومواردی که با رنگ قرمز نوشته شده اند مشترکا خیریه

و خیرین پول  آن را پرداخت کرده اند.

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ ریال                          
1 ساخت مدرسه و کلاس درس 1  باب 300/000/000           
2 تهیه وتوزیع پوشاک نو و بدلیجات 1000 قلم 25/000/000
3 تهیه کتاب کمک آموزشی کنکوری و 140 جلد 40/000/000
4 تهیه و توزیع کفش نو و لباس محلی بیش از 350 جفت 148/750/000
5 تهیه و توزیع کتاب بیش از 3000 ----
6 راه اندازی کتابخانه کتیج با تمام ملزومات بیش از 130/000/000
7 حمایت نقدی از  مدد جویان و بیماران مراجعه کننده 41نفر 40/000/000
8 تهیه مواد غذایی و توزیع بین نیازمندان و مددجویان 6 مورد 363/000/000
9 خرید واهدای تجهیزات  کامپیوتر و لب تاب برای مدارس 2 مورد 30/000/000
10 ذبح گوسفند و قربانی  و توزیع بین مددجویان  5 راس 26/000/000
11 هزینه های حمل 1 21/000/000
12 ساخت سرویس بهداشتی برای نیازمندان 1 باب 37/000/000
13 ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس  باب 1 55/000/000
14 ساخت مسکن برای نیازمندان 4باب 390/000/000
15 حفر چاه آب و آبرسانی 1 55/000/000
16 تهیه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان 7 مورد 292/000/000
17 تهیه و توزیع کیف بین دانش آموزان 350 کیف ---
18 تهیه و توزیع  مانتو شلوار بین دانش آموزان ---- ---
19 معرفی بیماران به شهرستان های تهران/ بندرعباس/ ایرانشهر/ کرمان/ یزد 41نفر ---
20 خرید و اهدای امکانات و لباس ورزشی بین ورزشکاران ---- ----
21 جذب و اهدای اساسیه نو و مستعمل برای نیازمندان ---- ---
22 پرداخت وام جهت ایجاد اشتغال ---- ----
23 ایجاد اشتغال ---- ----
24 بورسیه  و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان 3 نفر مستمر 35/000/000
25 فعالیت های عمرانی (ساخت وسازهای عام المنفعه و1 سرویس بهداشتی عمومی  600/000/000
26 پرداخت مستمری به ایتام  نفر31 60/000/000
27 پرداخت مستمری به خانواده های مددجو توسط خیرین 70 خانواده 125/000/000
28 اهدای مخزن آب برای مدارس 10 مخزن 18/000/000
29 برگزاری سفره افطاری  و توزیع غذای آماده در ماه رمضان حدود 900 پرس غذا 37/000/000
30 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو 3500 دست ----
31 تهیه وتوزیع کفش مستعمل در حد نو  6 ----
32 حمایت نقدی از بیماران توسط خیر مستقیم 13 مورد 73/000/000
33 خرید و اهدای آبسردکن برای مدارس 10 دستگاه 137/000/000
34 مرمت و ایزوگام سقف منازل نیازمندان 26 باب اتاق 220/000/000
35 هزینه های جاری و اداری و حقوق پرسنل ---- 103/000/000
36 هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای کاری و ... 6 71/000/000
37 هزینه مرمت سرویس بهداشتی نیازمندان 2 مورد 20/000/000
38 سایر هزینه های عمومی ---- 65/000/000
39 مرمت مدرسه  باب1 64/000/000
40 توزیع دارو شربت  500 عدد 10/000/000
41 بورسیه  و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بصورت موردی 5 6/000/000
42 اجرای طرح بهداشت و توزیع لوازم بهداشتی و زمستانی و... توسط خانم رحیمی 10مدرسه 100/000/000
43 تعمیر وانت بار خیریه 1 23/000/000
44 نصب بیلبورد خیریه 1 16/000/000
45 هزینه برگزاری دو مراسم با حضور خواننده شمس الدین سرودی 2 24/000/000
46 تهیه لامپ ترانس دار برای مسجد  عدد3 2/000/000
47 راه اندازی تعاونی مهر و سایت خبری     ---              25/000/000
48 ساخت مدرسه قرانی  1 باب 170/000/000

جمع کل مهربانی های شما خوبان ( 3/956/750/000 )هزار ریال 

 

شرح عملکرد به روایت قلم
گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در دو ماه اول سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
             معرفی بیمار به اصفهان ۱ بندرعباس۲ تهران۲ زاهدان ۲
حامیان: آقای دکتر روحانی. خیریه سعادتی. دکتر امینی فرد
پرداخت هزینه درمان به بیماران مبلغ سه میلیون صدهزارتومان حامی: آقای دکترروحانی خانم بیگلری آقاحکیمی و
  خرید واهدای دودستگاه آبسردکن برای مدرسه دخترانه کتیج و هیکان . مبلغ: سه میلیون پانصدهزار حامی:آقای دکتر امینی
   ساخت سرویس بهداشتی  مبلغ: سه میلیون هفتصدوپنجاه هزار تومان  حامی . آقای دکتر امینی
ساخت سرویس بهداشتی مدرسه هیکان مبلغ :پنج میلیون چهارصدوهشتادهزارتومان حامی: خانم رحیمی وکمپین حمایت از دانش آموزا
  جذب واهدای ۲۰ کیسه پوشاک کیف وکفش مستعمل مبلغ: .... حامی خیریه ظهور
  جلب و اهدای کتب کمک آموزشی کنکور مبلغ حدود چهار میلیون تومان حامی : بنیادقلمچی وخانم جلالی
خریدیخچال توسط خیر، برای مدرسه دخترانه   مبلغ:ششصد هزار تومان  حامیان: خانم رحیمی وکمپین حمایت ازدانش آموزان
مرمت وایزگام 26 منزل از نیازمندان  . مبلغ: بیست و دو میلیون حامیان: خانم اربابیان و حامیان ما درسایت مهربانه
هزینه های جاری واداری مبلغ: حدود دو  میلیون تومان  حامی
هزینه های ایاب وذهاب وسفرهای کاری مبلغ یک میلیون وصدهزار تومان
جمع کل مهربانی ها : چهل و پنج میلیون و پانصدو سی هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه درماه رمضان سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی

خرید و توزیع  سیزده میلیون تومان مواد غذایی در ماه مبارک رمضان توسط خیرین گرامی : سایت مهربانه /آقای غلامعلی/ خانم دکتر مخبر/ صدیف رئیسی / و...

توزیع 800 پرس غذا بین خانواده های نیازمند و سفره افطاری / حامی آقای مهندس خواجه پور / خانم حسنپوری/آقای وخشوری / و خیر گمنام مبلغ  سه میلیون هفتصد هزار تومان 

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در  مرداد و شهریور سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی


توزیع مواد غذایی حامی: اقای مهندس غفاری ،خیریه خادمین و خیریه مهرافرین. /مبلغ:ده میلیون و سیصد هزار تومان
ساخت دو باب منزل مسکونی برای مددجویان .حامیان : آقای دکتر امینی . اقای ابری . و مشارکت حداقلی مددجویان .مبلغ : هجده میلیون تومان .
مشارکت در ساخت دو سرویس بهداشتی حامی :آقای ابری .مبلغ:دو میلیون تومان
هزینه های جاری. حمایت های موردی .و سایر فعالیت های خیریه.حامیان : حامیان ثابت خیریه و خیرین گمنام .مبلغ: چهار میلیون و پانصد هزار تومان
معرفی بیمار به تهران .کرمان. بندر.حامیان :گروه سنا . انجمن بندر . مدیریت خوابگاه امام حسین کرمان.اقای دکتر روحانی .                             برآورد مبلغ: بالای یک میلیون هزینه رایگان.
مرمت مدرسه هیکان . حامیان خانم رحیمی (انجمن حامی دانش آموزان )  مبلغ :حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان .
ذبح قربانی پنج راس  . حامیان:خانم بیگلری.اقای مجنون و اقای دکتر امینی و انجمن بندر عباس . دو میلیون ششصد هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در  مهر ماه سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
 
جذب واهدای سه دستگاه آبسردکن برای مدارس حامی: اقای خادم حسینی  مبلغ:۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان

 خرید و اهدای تانکرآب برای مدارس   حامی : اقای مهندس پیروزآبادی   مبلغ : تومان ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

 خریدوتوزیع نوشت افزار ۱     حامی : خیریه مهرآفرین      مبلغ: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید وتوزیع نوشت افزار ۲   حامی : آقای دکترنقوی       مبلغ: تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید و توزیع نوشت افزار ۳    حامیان: مهربانه ،حامیان مجازی و خیریه خادمین      مبلغ.۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان

 جذب و اهدای نوشت افزار ۴و۵ مقداری کفش و پوشاک حامیان : اقای مهندس فضیلتی وخانم اخباری .    مبلغ تقریبی:۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان

جذب وتوزیع دفتر برای دانش آموزان     حامیان : مهرآفرین و نوراحسان   مبلغ : ‌‍۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های دو سفرکاری و شرکت در نمایشگاه مطبوعات در تهران و هزینه های ایاب و ذهاب خیرین در منطقه  مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

ساخت مدرسه میخان    حامیان: آقای مهندس خواجه پور وبامشارکت دکترامینی و ...    مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های حمایت از بیماران ،نیازمندان و جاری واداری    حامیان : خیرین و خیریه خادمین  مبلغ : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اهدای کلکسیون پاکن ومداد تراش    حامی: خانم پورحسینی   مبلغ تقریبی ۵۰۰/۰۰۰ تومان

جمع کل مهربانی ها: هفتادو یک میلیون پانصد هزار توما 

#گزارش _مهربانی های نیکوکاران و #عملکرد_موسسه خیریه تا بهمن ماه سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی .
حمایت ازسه کودک بیمار/حامی: خانم بیگلری وآقای کریمی و دکترامینی فرد /مبلغ:تقریبی یک میلیون تومان.
توزیع پوشاک مستعمل/حامی : نوراحسان / توزیع پوشاک نو و بدلیجات /حامی : مهرآفرین /مبلغ: حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان
توزیع شربت استامینوفن کودک۵۰۰ عدد /حامی : مهرآفرین /مبلغ: یک میلیون تومان
اهدای کامپیوتروچابگر به مدرسه ابتدای کتیج/حامیان: نوراحسان/مبلغ .یک میلیون
تهیه و اهدای آبسردکن به مدارس /حامیان : خیریه روستای کوثر/مبلغ تقریبی:شش میلیون تومان
ساخت دوباب منزل مسکونی وسرویس بهداشتی/حامیان : آقای دکترامینی/مبلغ: بیست میلیون
پیگیری ساخت مدرسه رمش/حامیان: مهرآفرین
راه اندازی کتابخانه کتیج/حامیان: خانم رحیمی وگروه کمپین /مبلغ : حدود سیزده میلیون تومان
هزینه های جاری .حمایت از بیماران . دانشجویان .حمل و.../حامیان : محل درآمدهای خیریه . خانم بیگلری و سایر عزیزان گمنام /مبلغ : چهار میلیون تومان
توزیع پوشاک درحد نو  پانصد جفت/حامی: خانم اسلامی/ادامه ساخت سرویس بهداشتی عمومی بالا شهر/حامیان : اقای مجنون . جوانان محلی و موسسه خادمین کتیج/مبلغ: فاز سوم . نوزده میلیون تومان

توزیع لوازم بهداشتی کفش لباس. نوشت افزاراجرای طرح بهداشتی درمدارس/حامی:خانم رحیمی وکمپین کودک/مبلغ : تقریبی ده میلیون
معرفی بیمار به کرمان .بندرعباس تهران.ایرانشهر.بیش از ۱۰ نفر/حامیان .انجمن خیریه بندر.دکترامینی فرد زنجیریه امید/مبلغ : ....
هزینه های جاری .جابجای مکان و....حامی .خیریه/مبلغ : پانصد هزار تومان
هزینه های تعمیر وانت بارخیریه/حامی خانم ملا کاظمی/مبلغ : دو میلیون و سیصد هزار .
آبرسانی روستای دروگر/حامیان اقای دکترامینی وخانم ملاکاظمی/مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار
نصب بیلبورد شهر/حامی : خیریه خادمین کتیج/مبلغ : یک میلیون و ششصد هزارتومان
هزینه برگزاری دو مراسم باحضور خواننده شمس الدین سرودی/حامی موسسه خیریه/مبلغ : دو میلیون و چهار صد هزار تومان.
تهیه لامپ برای مسجد جامع /حامی موسسه خیریه/مبلغ : دویست هزار
راه اندازی تعاونی کشاورزی مهر با همکاری جمعی از فرهنگیان /حامی : موسسه خیریه/مبلغ : تقریبی تا کنون حدود یک میلیون و صد
راه اندازی سایت خبرگزاری خادمین نیوز /حامی : موسسه خیریه/مبلغ : هزینه های نقدی و طراحی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان
اهدای دو دستگاه لب تاب برای آموزش در مدارس .حامی : اقای حکیمی /مبلغ : بالای دو میلیون تومان
جمع کل مهربانی های شما خوبان : نود و پنج میلیون تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکردموسسه خیریه تا پایان اسفندماه سال  ۹۶
 جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
ساخت مدرسه قرآنی روستای کرحمت -حامی: عموم خیرین -مبلغ: تا کنون بیش از 17 میلیون
- توزیع۱۴جفت  کفش -حامی :  مهرآفرین-  دویست و هشتاد هزار تومان
- هزینه در امورات  اماکن عمومی -حامی :  خیرین و موسسه خیریه خادمین کتیج  -مبلغ..بیش از  سی و پنج میلیون
-خرید نوشت افزار طی سه مرحله . -حامی : مهندس غفاری-مبلغ:  سه میلیون تومان
-خریدکفش ولباس و... -حامیان: مهربانه وحامیان مجازی-مبلغ  بیش از سه میلیون تومان
-  خریدکفش .لباس محلی ومواد غذایی-حامیان : مهربانه و گروه پیتزا پارسیان
-مبلغ : پانزده میلیون و چهار صد هزار تومان
-حمایت از بیماران-حامی : خانم بیگلری و...... -مبلغ: ششصد هزار تومان
-حمایت از بیماران توسط نیکوکاران-حامیان: خانم دکتر مخبر و....-مبلغ :  سه میلیون تومان
 - خرید کفش ومواد غذای-حامیان خانم اخباری مهندس خواجه پور. امانوئل کاظمی. خانم بیگلری. مهندس غلامعلی و... --مبلغ : هشت میلیون تومان
-هزینه های جاری . اداری. حقوق پرسنل . هزینه  حمایت های موردی از مهر جویان بیمار و
-حامی :موسسه خیریه خادمین  از محل حمایت های موردی . و در امد های خیریه. -مبلغ : پنج میلیون توما

-جمع کل مهربانی های شما  : نودمیلیون و دویست و هشتاد هزار تومان

 

جهت دریافت گزارش مالی ، حسابداری و حسابرسی سال 1396 لطفا اینجا کلیک بفرمائید