موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد سال 96

عملکرد سال 1396

لازم به ذکر است مواردی ( کالاهایی) که با رنگ آبی درج گردیده اند توسط خیرین بصورت نقدی وغیر نقدی برای مددجو یان وخیریه ارسال گردیده اند ومواردی که با رنگ قرمز نوشته شده اند مشترکا خیریه و خیرین پول  آن را پرداخت کرده اند. .   

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ ریال                          
1 ساخت مدرسه و کلاس درس 1                باب 30/000/000           
2 تهیه وتوزیع پوشاک نو    
3 تهیه کتاب کمک آموزشی کنکوری و 140 جلد 40/000/000
4 تهیه و توزیع کفش نو 21 جفت  
5 تهیه و توزیع کتاب 7 کارتن  
6      
7 حمایت نقدی از نیازمندان و مدد جویان   20/000/000
8 تهیه مواد غذایی و توزیع بین نیازمندان و مددجویان سه مورد 233/000/000
9 خرید واهدای تجهیزات  برای مدارس    
10 ذبح گوسفند و قربانی  و توزیع بین مددجویان  5 راس 26/000/000
11 هزینه های حمل 1 21/000/000
12 ساخت سرویس بهداشتی برای نیازمندان 1 37/000/000
13 ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس 1 55/000/000
14 ساخت مسکن برای نیازمندان 2باب 190/000/000
15 حفر چاه آب و ابرسانی    
16 تهیه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان 5 مورد 262/000/000
17 تهیه و توزیع کیف بین دانش آموزان 350 کیف  
18 تهیه و توزیع  مانتو شلوار بین دانش آموزان    
19 معرفی بیماران به شهرستان های تهران/ بندرعباس/ ایرانشهر/ کرمان/ یزد 22نفر  
20 خرید و اهدای امکانات و لباس ورزشی بین ورزشکاران    
21 جذب و اهدای اساسیه نو و مستعمل برای نیازمندان    
22 پرداخت وام جهت ایجاد اشتغال    
23 ایجاد اشتغال    
24 بورسیه  دانش آموزان و دانشجویان    
25 فعالیت های عمرانی (ساخت وسازهای عام المنفعه /1 سرویس بهداشتی عمومی  60/000/000
26 پرداخت مستمری به ایتام  نفر31  
27 پرداخت مستمری به خانواده های مددجو 60 خانواده  
28 اهدای مخزن آب برای مدارس 10 مخزن 18/000/000
29 برگزاری سفره افطاری  و توزیع غذای آماده در ماه رمضان حدود 900 پرس غذا 37/000/000
30 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو 3000 دست  
31 تهیه وتوزیع کفش مستعمل در حد نو  6  
32 حمایت نقدی از بیماران توسط خیر مستقیم 6 مورد 31/000/000
33 خرید و اهدای آبسردکن برای مدارس 5 دستگاه 77/000/000
34 مرمت و ایزوگام سقف منازل نیازمندان 26 باب اتاق 220/000/000
35 هزینه های جاری و اداری و حقوق   48/000/000
36 هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای کاری و ... 6 61/000/000
37 هزینه مرمت سرویس بهداشتی نیازمندان 2 مورد 20/000/000
38 هزینه های متفرقه عمومی   65/000/000
39 مرمت مدرسه  باب1 64/000/000
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      

لازم به ذکر است که بعضی از موارد فوق ( اعداد و ارقام) هنوز تکمیل نیستند . متعاقبا تا پایان انجام فعالیت ها درج خواهند شد

 

شرح عملکرد به روایت قلم
گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در دو ماه اول سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
             معرفی بیمار به اصفهان ۱ بندرعباس۲ تهران۲ زاهدان ۲
حامیان: آقای دکتر روحانی. خیریه سعادتی. دکتر امینی فرد
پرداخت هزینه درمان به بیماران مبلغ سه میلیون صدهزارتومان حامی: آقای دکترروحانی خانم بیگلری آقاحکیمی و
  خرید واهدای دودستگاه آبسردکن برای مدرسه دخترانه کتیج و هیکان . مبلغ: سه میلیون پانصدهزار حامی:آقای دکتر امینی
   ساخت سرویس بهداشتی  مبلغ: سه میلیون هفتصدوپنجاه هزار تومان  حامی . آقای دکتر امینی
ساخت سرویس بهداشتی مدرسه هیکان مبلغ :پنج میلیون چهارصدوهشتادهزارتومان حامی: خانم رحیمی وکمپین حمایت از دانش آموزا
  جذب واهدای ۲۰ کیسه پوشاک کیف وکفش مستعمل مبلغ: .... حامی خیریه ظهور
  جلب و اهدای کتب کمک آموزشی کنکور مبلغ حدود چهار میلیون تومان حامی : بنیادقلمچی وخانم جلالی
خریدیخچال توسط خیر، برای مدرسه دخترانه   مبلغ:ششصد هزار تومان  حامیان: خانم رحیمی وکمپین حمایت ازدانش آموزان
مرمت وایزگام 26 منزل از نیازمندان  . مبلغ: بیست و دو میلیون حامیان: خانم اربابیان و حامیان ما درسایت مهربانه
هزینه های جاری واداری مبلغ: حدود دو  میلیون تومان  حامی
هزینه های ایاب وذهاب وسفرهای کاری مبلغ یک میلیون وصدهزار تومان
جمع کل مهربانی ها : چهل و پنج میلیون و پانصدو سی هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه درماه رمضان سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی

خرید و توزیع  سیزده میلیون تومان مواد غذایی در ماه مبارک رمضان توسط خیرین گرامی : سایت مهربانه /آقای غلامعلی/ خانم دکتر مخبر/ صدیف رئیسی / و...

توزیع 800 پرس غذا بین خانواده های نیازمند و سفره افطاری / حامی آقای مهندس خواجه پور / خانم حسنپوری/آقای وخشوری / و خیر گمنام مبلغ  سه میلیون هفتصد هزار تومان 

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در  مرداد و شهریور سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی


توزیع مواد غذایی حامی: اقای مهندس غفاری ،خیریه خادمین و خیریه مهرافرین. /مبلغ:ده میلیون و سیصد هزار تومان
ساخت دو باب منزل مسکونی برای مددجویان .حامیان : آقای دکتر امینی . اقای ابری . و مشارکت حداقلی مددجویان .مبلغ : هجده میلیون تومان .
مشارکت در ساخت دو سرویس بهداشتی حامی :آقای ابری .مبلغ:دو میلیون تومان
هزینه های جاری. حمایت های موردی .و سایر فعالیت های خیریه.حامیان : حامیان ثابت خیریه و خیرین گمنام .مبلغ: چهار میلیون و پانصد هزار تومان
معرفی بیمار به تهران .کرمان. بندر.حامیان :گروه سنا . انجمن بندر . مدیریت خوابگاه امام حسین کرمان.اقای دکتر روحانی .                             برآورد مبلغ: بالای یک میلیون هزینه رایگان.
مرمت مدرسه هیکان . حامیان خانم رحیمی (انجمن حامی دانش آموزان )  مبلغ :حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان .
ذبح قربانی پنج راس  . حامیان:خانم بیگلری.اقای مجنون و اقای دکتر امینی و انجمن بندر عباس . دو میلیون ششصد هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در  مهر ماه سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
 
جذب واهدای سه دستگاه آبسردکن برای مدارس حامی: اقای خادم حسینی  مبلغ:۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان

 خرید و اهدای تانکرآب برای مدارس   حامی : اقای مهندس پیروزآبادی   مبلغ : تومان ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

 خریدوتوزیع نوشت افزار ۱     حامی : خیریه مهرآفرین      مبلغ: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید وتوزیع نوشت افزار ۲   حامی : آقای دکترنقوی       مبلغ: تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید و توزیع نوشت افزار ۳    حامیان: مهربانه ،حامیان مجازی و خیریه خادمین      مبلغ.۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان

 جذب و اهدای نوشت افزار ۴و۵ مقداری کفش و پوشاک حامیان : اقای مهندس فضیلتی وخانم اخباری .    مبلغ تقریبی:۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان

جذب وتوزیع دفتر برای دانش آموزان     حامیان : مهرآفرین و نوراحسان   مبلغ : ‌‍۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های دو سفرکاری و شرکت در نمایشگاه مطبوعات در تهران و هزینه های ایاب و ذهاب خیرین در منطقه  مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

ساخت مدرسه میخان    حامیان: آقای مهندس خواجه پور وبامشارکت دکترامینی و ...    مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های حمایت از بیماران ،نیازمندان و جاری واداری    حامیان : خیرین و خیریه خادمین  مبلغ : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اهدای کلکسیون پاکن ومداد تراش    حامی: خانم پورحسینی   مبلغ تقریبی ۵۰۰/۰۰۰ تومان

جمع کل مهربانی ها: هفتادو یک میلیون پانصد هزار توما 

 

 

جهت دریافت گزارش مالی ، حسابداری و حسابرسی سال 1396 لطفا اینجا کلیک بفرمائید