موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد سال 96

عملکرد سال 1396

لازم به ذکر است مواردی که با رنگ آبی درج گردیده اند توسط خیرین بصورت نقدی وغیر نقدی

برای مددجو یان و یا خیریه ارسال گردیده اند ومواردی که با رنگ قرمز نوشته شده اند مشترکا خیریه

و خیرین پول  آن را پرداخت کرده اند.

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ ریال                          
1 ساخت مدرسه و کلاس درس 1  باب 300/000/000           
2 تهیه وتوزیع پوشاک نو و بدلیجات 1000 قلم 25/000/000
3 تهیه کتاب کمک آموزشی کنکوری و 140 جلد 40/000/000
4 تهیه و توزیع کفش نو و لباس محلی بیش از 350 جفت 148/750/000
5 تهیه و توزیع کتاب بیش از 3000 ----
6 راه اندازی کتابخانه کتیج با تمام ملزومات بیش از 130/000/000
7 حمایت نقدی از  مدد جویان و بیماران مراجعه کننده 41نفر 40/000/000
8 تهیه مواد غذایی و توزیع بین نیازمندان و مددجویان 6 مورد 363/000/000
9 خرید واهدای تجهیزات  کامپیوتر و لب تاب برای مدارس 2 مورد 30/000/000
10 ذبح گوسفند و قربانی  و توزیع بین مددجویان  5 راس 26/000/000
11 هزینه های حمل 1 21/000/000
12 ساخت سرویس بهداشتی برای نیازمندان 1 باب 37/000/000
13 ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس  باب 1 55/000/000
14 ساخت مسکن برای نیازمندان 4باب 390/000/000
15 حفر چاه آب و آبرسانی 1 55/000/000
16 تهیه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان 7 مورد 292/000/000
17 تهیه و توزیع کیف بین دانش آموزان 350 کیف ---
18 تهیه و توزیع  مانتو شلوار بین دانش آموزان ---- ---
19 معرفی بیماران به شهرستان های تهران/ بندرعباس/ ایرانشهر/ کرمان/ یزد 41نفر ---
20 خرید و اهدای امکانات و لباس ورزشی بین ورزشکاران ---- ----
21 جذب و اهدای اساسیه نو و مستعمل برای نیازمندان ---- ---
22 پرداخت وام جهت ایجاد اشتغال ---- ----
23 ایجاد اشتغال ---- ----
24 بورسیه  و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان 3 نفر مستمر 35/000/000
25 فعالیت های عمرانی (ساخت وسازهای عام المنفعه و1 سرویس بهداشتی عمومی  600/000/000
26 پرداخت مستمری به ایتام  نفر31 60/000/000
27 پرداخت مستمری به خانواده های مددجو توسط خیرین 70 خانواده 125/000/000
28 اهدای مخزن آب برای مدارس 10 مخزن 18/000/000
29 برگزاری سفره افطاری  و توزیع غذای آماده در ماه رمضان حدود 900 پرس غذا 37/000/000
30 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو 3500 دست ----
31 تهیه وتوزیع کفش مستعمل در حد نو  6 ----
32 حمایت نقدی از بیماران توسط خیر مستقیم 13 مورد 73/000/000
33 خرید و اهدای آبسردکن برای مدارس 10 دستگاه 137/000/000
34 مرمت و ایزوگام سقف منازل نیازمندان 26 باب اتاق 220/000/000
35 هزینه های جاری و اداری و حقوق پرسنل ---- 103/000/000
36 هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای کاری و ... 6 71/000/000
37 هزینه مرمت سرویس بهداشتی نیازمندان 2 مورد 20/000/000
38 سایر هزینه های عمومی ---- 65/000/000
39 مرمت مدرسه  باب1 64/000/000
40 توزیع دارو شربت  500 عدد 10/000/000
41 بورسیه  و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بصورت موردی 5 6/000/000
42 اجرای طرح بهداشت و توزیع لوازم بهداشتی و زمستانی و... توسط خانم رحیمی 10مدرسه 100/000/000
43 تعمیر وانت بار خیریه 1 23/000/000
44 نصب بیلبورد خیریه 1 16/000/000
45 هزینه برگزاری دو مراسم با حضور خواننده شمس الدین سرودی 2 24/000/000
46 تهیه لامپ ترانس دار برای مسجد  عدد3 2/000/000
47 راه اندازی تعاونی مهر و سایت خبری     ---              25/000/000
48 ساخت مدرسه قرانی  1 باب 170/000/000

جمع کل مهربانی های شما خوبان ( 3/956/750/000 )هزار ریال 

 

شرح عملکرد به روایت قلم
گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در دو ماه اول سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
             معرفی بیمار به اصفهان ۱ بندرعباس۲ تهران۲ زاهدان ۲
حامیان: آقای دکتر روحانی. خیریه سعادتی. دکتر امینی فرد
پرداخت هزینه درمان به بیماران مبلغ سه میلیون صدهزارتومان حامی: آقای دکترروحانی خانم بیگلری آقاحکیمی و
  خرید واهدای دودستگاه آبسردکن برای مدرسه دخترانه کتیج و هیکان . مبلغ: سه میلیون پانصدهزار حامی:آقای دکتر امینی
   ساخت سرویس بهداشتی  مبلغ: سه میلیون هفتصدوپنجاه هزار تومان  حامی . آقای دکتر امینی
ساخت سرویس بهداشتی مدرسه هیکان مبلغ :پنج میلیون چهارصدوهشتادهزارتومان حامی: خانم رحیمی وکمپین حمایت از دانش آموزا
  جذب واهدای ۲۰ کیسه پوشاک کیف وکفش مستعمل مبلغ: .... حامی خیریه ظهور
  جلب و اهدای کتب کمک آموزشی کنکور مبلغ حدود چهار میلیون تومان حامی : بنیادقلمچی وخانم جلالی
خریدیخچال توسط خیر، برای مدرسه دخترانه   مبلغ:ششصد هزار تومان  حامیان: خانم رحیمی وکمپین حمایت ازدانش آموزان
مرمت وایزگام 26 منزل از نیازمندان  . مبلغ: بیست و دو میلیون حامیان: خانم اربابیان و حامیان ما درسایت مهربانه
هزینه های جاری واداری مبلغ: حدود دو  میلیون تومان  حامی
هزینه های ایاب وذهاب وسفرهای کاری مبلغ یک میلیون وصدهزار تومان
جمع کل مهربانی ها : چهل و پنج میلیون و پانصدو سی هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه درماه رمضان سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی

خرید و توزیع  سیزده میلیون تومان مواد غذایی در ماه مبارک رمضان توسط خیرین گرامی : سایت مهربانه /آقای غلامعلی/ خانم دکتر مخبر/ صدیف رئیسی / و...

توزیع 800 پرس غذا بین خانواده های نیازمند و سفره افطاری / حامی آقای مهندس خواجه پور / خانم حسنپوری/آقای وخشوری / و خیر گمنام مبلغ  سه میلیون هفتصد هزار تومان 

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در  مرداد و شهریور سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی


توزیع مواد غذایی حامی: اقای مهندس غفاری ،خیریه خادمین و خیریه مهرافرین. /مبلغ:ده میلیون و سیصد هزار تومان
ساخت دو باب منزل مسکونی برای مددجویان .حامیان : آقای دکتر امینی . اقای ابری . و مشارکت حداقلی مددجویان .مبلغ : هجده میلیون تومان .
مشارکت در ساخت دو سرویس بهداشتی حامی :آقای ابری .مبلغ:دو میلیون تومان
هزینه های جاری. حمایت های موردی .و سایر فعالیت های خیریه.حامیان : حامیان ثابت خیریه و خیرین گمنام .مبلغ: چهار میلیون و پانصد هزار تومان
معرفی بیمار به تهران .کرمان. بندر.حامیان :گروه سنا . انجمن بندر . مدیریت خوابگاه امام حسین کرمان.اقای دکتر روحانی .                             برآورد مبلغ: بالای یک میلیون هزینه رایگان.
مرمت مدرسه هیکان . حامیان خانم رحیمی (انجمن حامی دانش آموزان )  مبلغ :حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان .
ذبح قربانی پنج راس  . حامیان:خانم بیگلری.اقای مجنون و اقای دکتر امینی و انجمن بندر عباس . دو میلیون ششصد هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در  مهر ماه سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
 
جذب واهدای سه دستگاه آبسردکن برای مدارس حامی: اقای خادم حسینی  مبلغ:۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان

 خرید و اهدای تانکرآب برای مدارس   حامی : اقای مهندس پیروزآبادی   مبلغ : تومان ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

 خریدوتوزیع نوشت افزار ۱     حامی : خیریه مهرآفرین      مبلغ: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید وتوزیع نوشت افزار ۲   حامی : آقای دکترنقوی       مبلغ: تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید و توزیع نوشت افزار ۳    حامیان: مهربانه ،حامیان مجازی و خیریه خادمین      مبلغ.۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان

 جذب و اهدای نوشت افزار ۴و۵ مقداری کفش و پوشاک حامیان : اقای مهندس فضیلتی وخانم اخباری .    مبلغ تقریبی:۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان

جذب وتوزیع دفتر برای دانش آموزان     حامیان : مهرآفرین و نوراحسان   مبلغ : ‌‍۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های دو سفرکاری و شرکت در نمایشگاه مطبوعات در تهران و هزینه های ایاب و ذهاب خیرین در منطقه  مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

ساخت مدرسه میخان    حامیان: آقای مهندس خواجه پور وبامشارکت دکترامینی و ...    مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های حمایت از بیماران ،نیازمندان و جاری واداری    حامیان : خیرین و خیریه خادمین  مبلغ : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اهدای کلکسیون پاکن ومداد تراش    حامی: خانم پورحسینی   مبلغ تقریبی ۵۰۰/۰۰۰ تومان

جمع کل مهربانی ها: هفتادو یک میلیون پانصد هزار توما 

#گزارش _مهربانی های نیکوکاران و #عملکرد_موسسه خیریه تا بهمن ماه سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی .
حمایت ازسه کودک بیمار/حامی: خانم بیگلری وآقای کریمی و دکترامینی فرد /مبلغ:تقریبی یک میلیون تومان.
توزیع پوشاک مستعمل/حامی : نوراحسان / توزیع پوشاک نو و بدلیجات /حامی : مهرآفرین /مبلغ: حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان
توزیع شربت استامینوفن کودک۵۰۰ عدد /حامی : مهرآفرین /مبلغ: یک میلیون تومان
اهدای کامپیوتروچابگر به مدرسه ابتدای کتیج/حامیان: نوراحسان/مبلغ .یک میلیون
تهیه و اهدای آبسردکن به مدارس /حامیان : خیریه روستای کوثر/مبلغ تقریبی:شش میلیون تومان
ساخت دوباب منزل مسکونی وسرویس بهداشتی/حامیان : آقای دکترامینی/مبلغ: بیست میلیون
پیگیری ساخت مدرسه رمش/حامیان: مهرآفرین
راه اندازی کتابخانه کتیج/حامیان: خانم رحیمی وگروه کمپین /مبلغ : حدود سیزده میلیون تومان
هزینه های جاری .حمایت از بیماران . دانشجویان .حمل و.../حامیان : محل درآمدهای خیریه . خانم بیگلری و سایر عزیزان گمنام /مبلغ : چهار میلیون تومان
توزیع پوشاک درحد نو  پانصد جفت/حامی: خانم اسلامی/ادامه ساخت سرویس بهداشتی عمومی بالا شهر/حامیان : اقای مجنون . جوانان محلی و موسسه خادمین کتیج/مبلغ: فاز سوم . نوزده میلیون تومان

توزیع لوازم بهداشتی کفش لباس. نوشت افزاراجرای طرح بهداشتی درمدارس/حامی:خانم رحیمی وکمپین کودک/مبلغ : تقریبی ده میلیون
معرفی بیمار به کرمان .بندرعباس تهران.ایرانشهر.بیش از ۱۰ نفر/حامیان .انجمن خیریه بندر.دکترامینی فرد زنجیریه امید/مبلغ : ....
هزینه های جاری .جابجای مکان و....حامی .خیریه/مبلغ : پانصد هزار تومان
هزینه های تعمیر وانت بارخیریه/حامی خانم ملا کاظمی/مبلغ : دو میلیون و سیصد هزار .
آبرسانی روستای دروگر/حامیان اقای دکترامینی وخانم ملاکاظمی/مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار
نصب بیلبورد شهر/حامی : خیریه خادمین کتیج/مبلغ : یک میلیون و ششصد هزارتومان
هزینه برگزاری دو مراسم باحضور خواننده شمس الدین سرودی/حامی موسسه خیریه/مبلغ : دو میلیون و چهار صد هزار تومان.
تهیه لامپ برای مسجد جامع /حامی موسسه خیریه/مبلغ : دویست هزار
راه اندازی تعاونی کشاورزی مهر با همکاری جمعی از فرهنگیان /حامی : موسسه خیریه/مبلغ : تقریبی تا کنون حدود یک میلیون و صد
راه اندازی سایت خبرگزاری خادمین نیوز /حامی : موسسه خیریه/مبلغ : هزینه های نقدی و طراحی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان
اهدای دو دستگاه لب تاب برای آموزش در مدارس .حامی : اقای حکیمی /مبلغ : بالای دو میلیون تومان
جمع کل مهربانی های شما خوبان : نود و پنج میلیون تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکردموسسه خیریه تا پایان اسفندماه سال  ۹۶
 جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
ساخت مدرسه قرآنی روستای کرحمت -حامی: عموم خیرین -مبلغ: تا کنون بیش از 17 میلیون
- توزیع۱۴جفت  کفش -حامی :  مهرآفرین-  دویست و هشتاد هزار تومان
- هزینه در امورات  اماکن عمومی -حامی :  خیرین و موسسه خیریه خادمین کتیج  -مبلغ..بیش از  سی و پنج میلیون
-خرید نوشت افزار طی سه مرحله . -حامی : مهندس غفاری-مبلغ:  سه میلیون تومان
-خریدکفش ولباس و... -حامیان: مهربانه وحامیان مجازی-مبلغ  بیش از سه میلیون تومان
-  خریدکفش .لباس محلی ومواد غذایی-حامیان : مهربانه و گروه پیتزا پارسیان
-مبلغ : پانزده میلیون و چهار صد هزار تومان
-حمایت از بیماران-حامی : خانم بیگلری و...... -مبلغ: ششصد هزار تومان
-حمایت از بیماران توسط نیکوکاران-حامیان: خانم دکتر مخبر و....-مبلغ :  سه میلیون تومان
 - خرید کفش ومواد غذای-حامیان خانم اخباری مهندس خواجه پور. امانوئل کاظمی. خانم بیگلری. مهندس غلامعلی و... --مبلغ : هشت میلیون تومان
-هزینه های جاری . اداری. حقوق پرسنل . هزینه  حمایت های موردی از مهر جویان بیمار و
-حامی :موسسه خیریه خادمین  از محل حمایت های موردی . و در امد های خیریه. -مبلغ : پنج میلیون توما

-جمع کل مهربانی های شما  : نودمیلیون و دویست و هشتاد هزار تومان

 

جهت دریافت گزارش مالی ، حسابداری و حسابرسی سال 1396 لطفا اینجا کلیک بفرمائید