موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد سال 96

عملکرد سال 1396

لازم به ذکر است مواردی ( کالاهایی) که با رنگ آبی درج گردیده اند توسط خیرین بصورت نقدی وغیر نقدی برای مددجو یان وخیریه ارسال گردیده اند ومواردی که با رنگ قرمز نوشته شده اند مشترکا خیریه و خیرین پول  آن را پرداخت کرده اند. .   

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ ریال                          
1 ساخت مدرسه و کلاس درس    
2 تهیه وتوزیع پوشاک نو    
3 تهیه کتاب کمک آموزشی کنکوری و 140 جلد 40/000/000
4 تهیه و توزیع کفش نو    
5 تهیه و توزیع کتاب 7 کارتن  
6 حمایت نقدی از بیماران توسط خیریه    
7 حمایت نقدی از نیازمندان و مدد جویان    
8 تهیه مواد غذایی و توزیع بین نیازمندان و مددجویان دو مورد 130/000/000
9 خرید واهدای تجهیزات  برای مدارس    
10 ذبح گوسفند و قربانی  و توزیع بین مددجویان     
11 هزینه های جاری و سفر های کاری خیریه 1 11/000/000
12 ساخت سرویس بهداشتی برای نیازمندان 1 37/000/000
13 ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس 1 55/000/000
14 ساخت مسکن برای نیازمندان 1  
15 حفر چاه آب و ابرسانی    
16 تهیه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان    
17 تهیه و توزیع کیف بین دانش آموزان    
18 تهیه و توزیع  مانتو شلوار بین دانش آموزان    
19 معرفی بیماران به شهرستان های تهران/ بندرعباس/ ایرانشهر/ کرمان/ یزد 7 نفر  
20 خرید و اهدای امکانات و لباس ورزشی بین ورزشکاران    
21 جذب و اهدای اساسیه نو و مستعمل برای نیازمندان    
22 پرداخت وام جهت ایجاد اشتغال    
23 ایجاد اشتغال    
24 بورسیه  دانش آموزان و دانشجویان    
25 فعالیت های عمرانی (ساخت وسازهای عام المنفعه )    
26 پرداخت مستمری به ایتام    
27 پرداخت مستمری به خانواده های مددجو    
28 اهدای مخزن آب برای مدارس    
29 برگزاری سفره افطاری  و توزیع غذای آماده در ماه رمضان حدود 900 پرس غذا 37/000/000
30 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو 3000 دست  
31 تهیه وتوزیع کفش مستعمل در حد نو     
32 حمایت نقدی از بیماران توسط خیر مستقیم 4 مورد 31/000/000
33 خرید و اهدای آبسردکن برای مدارس 2 دستگاه 35/000/000
34 مرمت و ایزوگام سقف منازل نیازمندان 26 باب اتاق 220/000/000
35 هزینه های جاری و اداری 3 ماه اول 22/000/000
36 هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای کاری 1 11/000/000
37 هزینه مرمت سرویس بهداشتی نیازمندان    
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      

لازم به ذکر است  بعضی از گزارش عملکرد فوق هنوز تکمیل نیستند( اعداد و ارقام) متعاقبا تا پایان انجام فعالیت ها درج خواهند شد .   

 

شرح عملکرد به روایت قلم


گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در دو ماه اول سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی
             معرفی بیمار به اصفهان ۱ بندرعباس۲ تهران۲ زاهدان ۲
حامیان: آقای دکتر روحانی. خیریه سعادتی. دکتر امینی فرد
پرداخت هزینه درمان به بیماران مبلغ سه میلیون صدهزارتومان حامی: آقای دکترروحانی خانم بیگلری آقاحکیمی و
  خرید واهدای دودستگاه آبسردکن برای مدرسه دخترانه کتیج و هیکان . مبلغ: سه میلیون پانصدهزار حامی:آقای دکتر امینی
   ساخت سرویس بهداشتی  مبلغ: سه میلیون هفتصدوپنجاه هزار تومان  حامی . آقای دکتر امینی
ساخت سرویس بهداشتی مدرسه هیکان مبلغ :پنج میلیون چهارصدوهشتادهزارتومان حامی: خانم رحیمی وکمپین حمایت از دانش آموزا
  جذب واهدای ۲۰ کیسه پوشاک کیف وکفش مستعمل مبلغ: .... حامی خیریه ظهور
  جلب و اهدای کتب کمک آموزشی کنکور مبلغ حدود چهار میلیون تومان حامی : بنیادقلمچی وخانم جلالی
خریدیخچال توسط خیر، برای مدرسه دخترانه   مبلغ:ششصد هزار تومان  حامیان: خانم رحیمی وکمپین حمایت ازدانش آموزان
مرمت وایزگام 26 منزل از نیازمندان  . مبلغ: بیست و دو میلیون حامیان: خانم اربابیان و حامیان ما درسایت مهربانه
هزینه های جاری واداری مبلغ: حدود دو  میلیون تومان  حامی
هزینه های ایاب وذهاب وسفرهای کاری مبلغ یک میلیون وصدهزار تومان
جمع کل مهربانی ها : چهل و پنج میلیون و پانصدو سی هزار تومان

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه درماه رمضان سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی

خرید و توزیع  سیزده میلیون تومان مواد غذایی در ماه مبارک رمضان توسط خیرین گرامی : سایت مهربانه /آقای غلامعلی/ خانم دکتر مخبر/ صدیف رئیسی / و...

توزیع 800 پرس غذا بین خانواده های نیازمند و سفره افطاری / حامی آقای مهندس خواجه پور / خانم حسنپوری/آقای وخشوری / و خیر گمنام مبلغ  سه میلیون هفتصد هزار تومان 

گزارش مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در                سال ۹۶ جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی