موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد سال97

عملکرد سال 1397

لازم به ذکر است مواردی که با رنگ آبی درج گردیده اند توسط خیرین بصورت نقدی وغیر نقدی

برای مددجو یان و یا خیریه ارسال گردیده اند ومواردی که با رنگ قرمز نوشته شده اند مشترکا خیریه

و خیرین پول  آن را پرداخت کرده اند.

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ ریال                          
1 ساخت مدرسه و کلاس درس          
2 تهیه وتوزیع پوشاک نو و بدلیجات    
3 تهیه کتاب کمک آموزشی کنکوری و    
4 تهیه و توزیع کفش نو و لباس محلی    
5 تهیه و توزیع کتاب 500 جلد  
6 راه اندازی کتابخانه کتیج    
7 حمایت نقدی از  مدد جویان و بیماران مراجعه کننده   33/000/000
8 تهیه مواد غذایی و توزیع بین نیازمندان و مددجویان   100/000/000
9 خرید واهدای تجهیزات  کامپیوتر و لب تاب برای مدارس    
10 ذبح گوسفند و قربانی  و توزیع بین مددجویان  1 مورد 4/500/000
11 هزینه های حمل   3/500/000
12 ساخت سرویس بهداشتی برای نیازمندان    
13 ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس    
14 ساخت  و مرمت مسکن برای نیازمندان 1مورد 40/000/000
15 حفر چاه آب و آبرسانی  1 مورد 100/000/000
16 تهیه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان    
17 تهیه و توزیع کیف بین دانش آموزان    
18 تهیه و توزیع  مانتو شلوار بین دانش آموزان    
19 معرفی بیماران به شهرستان های تهران/ بندرعباس/ ایرانشهر/ کرمان/ یزد 9 نفر  
20 خرید و اهدای امکانات و لباس ورزشی بین ورزشکاران    
21 جذب و اهدای اساسیه نو و مستعمل برای نیازمندان    
22 پرداخت وام جهت ایجاد اشتغال    
23 ایجاد اشتغال    
24 بورسیه  و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان   3/000/000
25 فعالیت های عمرانی (ساخت وسازهای عام المنفعه و1 سرویس بهداشتی عمومی     
26 پرداخت مستمری به ایتام    
27 پرداخت مستمری به خانواده های مددجو توسط خیرین    
28 اهدای مخزن آب برای مدارس    
29 برگزاری سفره افطاری  و توزیع غذای آماده در ماه رمضان   25/000/000
30 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو    
31 تهیه وتوزیع کفش مستعمل در حد نو     
32 حمایت نقدی از بیماران توسط خیر مستقیم   85/000/000
33 خرید و اهدای آبسردکن برای مدارس    
34 هزینه  اردوی تفریحی دانش آموزان   50/000/000
35 هزینه های جاری و اداری و حقوق پرسنل   35/000/000
36 هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای کاری و ... 3 مورد 21/000/000
37 هزینه مرمت سرویس بهداشتی نیازمندان 2 باب تعمیری 25/000/000
38 توزیع اسباب بازی   10/000/000
39 مرمت مدرسه    
40 توزیع دارو شربت     
41 بورسیه  و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بصورت موردی    
42 اجرای طرح بهداشت و توزیع لوازم بهداشتی و زمستانی و... توسط خانم رحیمی    
43        پیگیری مراحل حقوقی و نصب دکل ایرانسل ... .....
44 نصب بیلبورد خیریه    
45 پرداخت هزینه ترک اعتیاد 1 مورد 20/000/000
46 تهیه لامپ ترانس دار  بلندگو . میکروفن . برای مساجد چند موذد 10/000/000
47 راه اندازی صندوق بانوان       
48  ادامه ساخت مدرسه قرانی    

جمع کل مهربانی های شما خوبان (    )هزار ریال 

 

شرح عملکرد به روایت قلم

 گزارش _مهربانی های نیکوکاران و  عملکرد_موسسه خیریه تا پایان تیرماه ۹۷
 جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی. ن
پیگیری حضوری و نامه نگاری مستمر جهت راه اندازی سایت ایرانسل در کتیج و انجام تمام مراحل حقوقی با هزینه کرد خیریه . و اکنون مرحله نصبش  تمام و فقط نصب آنتنش مانده .
کمک هزینه ساخت وتعمیر دو باب سرویس بهداشتی/ حامی: تقی پو/مبلغ: دومیلیون پانصدهزارتومان
خرید ونصب پمپ آب شهر کتیج  /حامی :  آقای احمد صبری /مبلغ:  ده میلیون
 جلب میکروفن وبلندگو برای مسجد/حامی :  آقای شایان/مبلغ. حدودیک میلیون
حمایت ازیک خانم جهت ترک اعتیاد وارجاع به تهران /حامی : مهرآفرین /مبلغ: حدود  دومیلیون تومان
پرداخت حقوق وسایر هزینه های جاری /حامی:  موسسه خیریه و۰۰۰۰/مبلغ  دومیلیون پانصد هزارتومان
 پرداخت هزینه های سفربه تهران، بندر  عباس و... /حامی: خیریه/مبلغ : دو میلیون و صد هزار
حمایت ازمددجویان، بیماران و دانشجویان به صورت موردی ومراجعه حضوری وهزینه های جاری
حامی :موسسه خیریه و۰۰۰/مبلغ:پنج میلیون تومان
 حمایت از کودک بیمار کتیجی. درمان و اسکان /حامیان: آقای صدیقی، خیریه کتیج وسایر عزیزان/مبلغ : هفت میلیون ودویست هزارتومان
 ذبع قربانی گوسفند/حامی: آقای مجنون/مبلغ : چهارصدو پنجاه هزارتومان تومان
حمایت از دو بیمار کودک/حامی:  خانم بیگلری /مبلغ : چهارصدهزارتومان
سفر و اردو تفریحی دانش اموزان به شیراز/حامی : آقای نادری ،خانم بیگلری و آقای صدیقی
مبلغ مهربانی: حدود پنج میلیون تومان
مرمت دواتاق مددجویی که خونه اش آتش گرفته بودند./حامیان: آقای دکتر امینی آقای مجنون و.../مبلغ مهربانی: چهارمیلیون تومان
حمایت از بیماران به صورت مستقیم/حامی:خانم بیگلری/مبلغ: نهصدهزارتومان
توزیع افطاری رمضان۹۷/حامی: خانم مهربانی ، آقای امینی وآقای غفاری/مبلغ مهربانی: دو میلیون پانصد هزار تومان
حمایت ازبیماران کودک معاذ وسارینا و ارجاع آنها به تهران با تقبل اسکان وعمل جراحی
حامی: همدلان کودک/مبلغ :حدود چهارمیلیون تومان
توزیع زکات بین اقراب بصورت جذب وتوزیع/حامی: خیرین گمنام/مبلغ : حدود بیست و یک میلیون تومان
توزیع اسباب بازی بین کودکان/حامی: آقای عبداللهی/مبلغ: یک میلیون تومان
توزیع سبد مواد غذایی /حامی :مهرآفرین وخیریه خادمین/مبلغ: ده میلیون تومان
توزیع دو کارتن گچ تحریر حامی :.../مبلغ: ۰۰۰
معرفی بیمار به تهران . کرمان  و بندر  عباس :10 نفر
جمع کل مهربانی: /هشتاد و یک  میلیون وپانصد و  پنجاه هزار تومان

......................................................................................................................