موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

آبرسانی به روستاهای محروم

آبرسانی به روستاهای محروم

جای تاسف است برای مسئولینی که با این همه ادعا و رسیدگی به  تمام امورات دیگر کشور های همسایه ،اما دریغ از کمتری توجه به سرزمین خود و بخصوص مناطق مرزی  که در حال حاضر بیش از  ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی سیستان و بلوچستان به شبکه ابرسانی سالم  دسترسی ندارند و  آب ناسالم مصرف می کنند و بسیاری از مردمان روستاها برای تامین آب آشامیدنی با مشکل مواجهند .

حال جهت حمایت از این روستاها با ما همراه و همگام باشید

جهت حمایت و بررسی از پروژه ها  شما می توانید به جدول ذیل مراجعه نمائید. و یا با تماس حاصل نمائید.

لازم به ذکر است روستاهایی که نیاز به آبرسانی  معمولی و استاندارد دارند بسیار زیادند . اما فعلا در حد لزوم تعدادی معرفی می گردند.

آمار و برآورد هزینه ها آبرسانی معمولی در  روستاهای استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان فنوج ،   بخش کتیج  

ردیف

نام روستا

جمعیت

لوازم مورد نیازآبرسانی/ عدد / متر /

هزینه حفرچاه

مخزن آب

جمع کل /تومان

1

گدامک

100

پمپ85 متری/ لوله1(300 متر) 2 ( 500). کابل برق 150 . اتصالات .(35 میلیون)

12 ملیون

------

47 میلیون

2

کروچ

40

پمپ  متری 85. کابل برق 250. اتصالات. 1.5 اینچ

------

10 میلیون

37 میلیون

3

دلکوک

40

پمپ 85 سه فاز. کابل برق300 .  

------

  

23 میلیون

4

پوتر

100

پمپ 85. لوله 1 (100) 2(400) . کابل برق200. اتصالات . 1  و 2 اینچ

------

10 میلیون

28 میلیون

5

کوه تنجیلان

150

پمپ60 . کابل برق100 . اتصالات.لوله 1اینچ

------

10 میلیون

29 میلیون

6

مغان مسول

150

پمپ85 3 فاز . لوله (450متر) 5/1 و   . کابل برق350 متر 3 فاز  . اتصالات   ( 37 میلیون)

15

---

52 میلیون

7

 

 

 

 

 

 

8

دمیتون

130

پمپ آب 85  سه فاز/ کابل برق  (23 میلیون)

6 میلیون

-----

29 میلیون

9

مچان

55

پمپ85 . لوله (150متر)1 و(400) 1.5 اینچ  . کابل برق350متر  . اتصالات   ( 37 میلیون)

6 میلیون

20 میلیون

 63 میلیون

10

تخمیر

50

پمپ85 . لوله (150متر)1 و(700) 2 اینچ  . کابل برق200متر  . اتصالات یک اینچ و 2 ( 37 میلیون)

5  میلیون

20 میلیون

62 میلیون

11

دراپ

60

پمپ80 . لوله 1 450متر . کابل برق 270 . اتصالات یک اینچ  ( 21 میلیون )

------

 ---

21 میلیون

جمع

11

1285

 

   

  976

 میلیون

 

 

جمع کل آبرسانی ها  976 میلیون تومان هست . شما می توانید کل یا بخشی از هزینه ها رو پرداخت نمائید .

اجراء و حمل با خیریه می باشد .