موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

خرید و ذبح قربانی در سیستان و بلوچستان

خرید و ذبح قربانی  در سیستان و بلوچستان

با توجه فرا رسیدن عید سعید قربان، خرید،ذبح گاو و گوسفند و توزیع آن بین نیازمندان سیستان و بلوچستان (کتیج) ، را به نیابت از طرف همه شما نیک اندیشان می پذیریم .

در صورت امکان با بنده تماس بگیرید.

۰۹۱۵۹۹۷۴۰۳۶

مبلغ هر راس گوسفند : ۲.۵ الی ۳میلیون تومان

مبلغ هر راس گاو : ۱۲ الی ۱۴ میلیون تومان . سهم مشارکتی گاو ۲ میلیون ، ۷ سهم

حساب کشاورزی: IR270160000000000547658923 ) کارت مجازی:  4403-0009-7070-6037

با تشکر فراوان بارانی