موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

هوشمند سازی دبیرستان آزادی

هوشمند سازی دبیرستان آزادی

هوشمند سازی دبیرستان آزادی کتیج از استان سیستان و بلوچستان با همت  جامعه استادان و متخصصین ایرانی مقیم آلمان انجام گردید. 

این مدرسه  دو سال پیش با همت آقای دکتر حاجیان  و تعدادی از هموطنان و همچنین با همت  این عزیزان بخصوص  جناب آقای مهندس محبوبی  ساخته شد و اکنون دو کلاس آن  با هزینه 30 میلیون تومانی هوشمند سازی گردید و برای سال جدسد 1400 قابل بهره برداری می باشد .