موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

پیشخوان محله من

پیشخوان محله من

شرکت پیشخوان محله من  یک شرکت  دانش بنیان ونوپا  کارخدمات دهی  محله به محله جهت رفاه حال شهروندان وایجاد اشتغال راه اندازی گردیده و  در بدو شروع به بکار خود متعد شد  تا حامی مادی و معنوی کودکان ، دانش آموزان  و خیریه خادمین کتیج شود . 

امید است که ، با توجه به رویکرد نیکوکارانه مدیرعامل محترم این شرکت جناب مهندس شبانیان عزیز و همچنین سایر عزیزان مجموعه امیدواریم که به زودی همراه و همگام با دانش آموزان این منطقه یک مدرسه را کلنگزنی بکنن . و در ادامه فعالیت های بیشتر و مهمی را به ثمر برسانند .