موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

گزارش عملکرد سال 1400 خیریه

گزارش عملکرد سال 1400 خیریه

بنام یاریگر مهربان 
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ با همدلی و مهربانی های شما نیکوکاران همدل .

خلاصه ای از اهداف اجرا شده

۱- مدرسه سازی : ۴ باب .
۲- حمایت مستمر از کودکان و ایتام : حدود  ۳۰۰ نفر .
۳- حمایت از ایتام
۴_ حمایت از بیماران 
۵_ توزیع مواد غذایی و پوشاک 
۶_ هزینه های پرسنل و جاری 
۷_ پارک کودک. کتابخانه . کلاس آموزشی 
۸_ مرمت قنات آب شهر کتیج 
۹_ اشتغال 
۱۰_ توزیع ماسک
۱۱_ کیف و کفش 
۱۲_ آبرسانی 
۱۳_وسیله نقلیه 
۱۴_مسکن و سرویس بهداشتی 
۱۵_ حمایت تحصیلی و آموزشی از دانش آموزان منطقه . 
وسایر خدمات بشردوستانه ... 

(مبلغ هزینه کرد سال : ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان )

ممنونیم از اینکه با ما بودید و هستید .