موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

گزارش مالی و حسابرسی داخلی

گزارش مالی و حسابرسی داخلی

گزارش مالی  سال 1399

احتراما جلسه ای در تاریخ 6/2/1400 در محل دفتر خیریه با حضور اعضای هیئت مدیره ، بازرس اصلی ، حسابرس داخلی ، مدیرعامل موسسه و سایر پرسنل اجرایی خیریه مبنی بر بررسی تمام اسناد مالی سال 1399 ، شفاف سازی مالی نقدی و غیر نقدی ، واریزی ها و برداشت ها از حساب های خیریه  برگزار گردید . و در این جلسه تمام اسناد مالی و حسابداری کل سال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و علاوه بر این، بصورت مستمر رئیس هیئت مدیره ، حسابدار و حسابرس داخلی در طول سال تدریجا مبنی بر روئیت ، امضاء و اطلاع از هزینه کرد ها ، اسناد مالی را رصد و تائید نموده اند .

لازم به ذکر است که تمام اسناد واریزی ها و برداشت ها  از سه حساب خیریه در قالب تنخواه ،واریز به حساب فرد ، افراد و پروژه ها شامل : ( تصویر چک ،قرارداد، لیست افراد ، رسید تحویل چک یا مبلغ به فرد) در فایل اسناد مالی بایگانی ، و قابل روئیت عموم می باشد .

ضمنا ورودی و خروجی کمک های نقدی و غیر نقدی به خیریه و در نهایت پرداخت و تحویل به مهرجویان به سه شکل انجام گردیده است.

 1. واریز به حساب های خیریه و برداشت برای امورات نیکوکاری محول شده از سوی حامیان .
 • مبلغ واریزی های کل سال : 23.450.627.969 ریال * هزینه ها : 22.566.165.000 ریال ، تنخواه:250.000.000 ریال  جمع کل: 22.816.165.000 ریال
 1. واریز مستقیم به حساب های مهرجویان با توجه به معرفی آنان به حامیان .
 • مبلغ واریز مستقیم : 5.872.635.000
 1. ارسال کالاهای مختلف غیر نقدی از شهرستانها به خیریه و در نهایت تحویل به مهرجویان نیازمند .
 • برآورد کالا به مبلغ: 2.528.000.000

جمع کل به ریال : 31.216.800.000  * سی و یک میلیاردو دویست شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال  .

 

 • لذا تمام اسناد مالی با شفافیت کامل ، سالم ، جامع و قابل قبول بوده و مورد تائید می باشد.
 • اعضای هیئت مدیره :
 1. یونس بارانی
 2. حمید بارانی
 3. عبدالرحمن بارانی
 4. خداداد کیانی
 5. اسحق بارانی
 • بازرس اصلی :
 1. احمد بارانی
 • حسابرس داخلی : 
 • میرعزیز بارانی