موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

اعضای تیم خیریه

مهرجوی گرامی ؛

َتو سبزی  سبزم

 گر تو شادی شادم

عید آنروز مبارک بادم

که تو آبادی و من آبادم

اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره :

یونس بارانی رئیس هیئت مدیره

حمید بارانی نائب رئیس

خداداد کیانی منشی

عبدالرحمن بارانی روابط عمومی

اسحق بارانی حسابدار

احمد بارانی بازرس اصلی

منصور بارانی بازرس علی البدل

عبدالرسول بارانی موسس و مدیرعامل

سخنی با شما خوبان ؛

اینجانب عبدالرسول بارانی متولد ۱۳۵۹ ، مؤسس و مدیرعامل خیریه ، با توکل و با استعانت از خدای سبحان با تمام وجودم عاشقانه تلاش مي كنم تا مرهم و تسکینی بر رنج و غم های کودکان و خانواده های نیازمندان سرزمینمو خدمت به محرومین ، رسیدگی و پیگیری امورات خیریه و مردم را وظیفه خود می دانم ، حق را به جانب مددجو می دهم ، همیشه در جستجوی راه پیشرفت امورات مردم و خیریه هستم ، بدون رو دروایستی ، کاری را بخاطرکسی انجام نمی دهم مگر خدا ، خدایا هر چه نوشتم جهت اطلاع بود نه از روی غرور ، نوشتم تا همه بدانند در وجود من چه می گذرد

پرسنل اداری موسسه خیریه :

معین بارانی واحد حسابداری و واحد عمران

آرش بارانی واحد تحصیل ، آموزش و واحد عمران

ستار چاکری واحد مددکاری و خدمات ​

میثم بارانی  واحد فناوری و مسئول خبرگزاری : افتخاری

محمد بارانی مسئول صندوق قرض الحسنه و تعاونی مهر کتیج

محمود رئیسی مسئول واحد فناوری و خبرگزاری خادمین نیوز

محمد امین بارانی مسئول واحد یاوران و حامیان و هنری

فاطمه رئیسی واحد مددکار اجتماعی و بهداشت و درمان

خدیجه رئیسی مسئول صندوق قرض الحسنه و واحد اشتغال

عایشه بارانی مسئول صندوق قرض الحسنه و واحد اشتغال

نمایندگان و نیروهای افتخاری داوطلب خیریه در تهران  ،اصفهان وسایر نقاط ایران زمین

نماینده خیریه در تهران خانم دکتر آتوسا بهادری

نماینده و داوطلب افتخاری آقای محسن تقی چیان

آقای مجنون نماینده خیریه در اصفهان

آقای دکتر جزایری حامی و معرف خیریه در تهران

 

اساسنامه خیریه  آخرین تغییرات سال 1396