موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

اعضای تیم خیریه

مهرجوی گرامی ؛

َتو سبزی  سبزم

 گر تو شادی شادم

عید آنروز مبارک بادم

که تو آبادی و من آبادم

اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره :

1- آقای یونس بارانی              : رئیس هیئت مدیره

2- آقای حمید بارانی                       : نائب رئیس

3- آقای خداداد کیانی                             : منشی

4- آقای عبدالرحمن بارانی             : روابط عمومی

5- آقای اسحق بارانی                          : حسابدار

6- آقای احمد بارانی                     : بازرس اصلی

7- آقای منصور بارانی             : بازرس علی البدل

8- آقای عبدالرسول بارانی       : موسس و مدیرعامل

سخنی با شما خوبان ؛

اینجانب عبدالرسول بارانی متولد ۱۳۵۹ ، مؤسس و مدیرعامل خیریه ، با توکل و با استعانت از خدای سبحان با تمام وجودم عاشقانه تلاش مي كنم تا مرهم و تسکینی بر رنج و غم های کودکان و خانواده های نیازمندان سرزمینمو خدمت به محرومین ، رسیدگی و پیگیری امورات خیریه و مردم را وظیفه خود می دانم ، حق را به جانب مددجو می دهم ، همیشه در جستجوی راه پیشرفت امورات مردم و خیریه هستم ، بدون رو دروایستی ، کاری را بخاطرکسی انجام نمی دهم مگر خدا ، خدایا هر چه نوشتم جهت اطلاع بود نه از روی غرور ، نوشتم تا همه بدانند در وجود من چه می گذرد

پرسنل اداری موسسه خیریه :

1- خانم آسیه بارانی                                           : واحد مالی و حسابداری  

2- خانم آسیه بارانی                                           : واحد آموزش و فرهنگی 

3- آقای  ستار چاکری                                        : واحد مددکاری و خدمات ​

4- آقای میثم بارانی                     : واحد فناوری و مسئول خبرگزاری : افتخاری

5- آقای محمد بارانی               : مسئول صندوق قرض الحسنه و تعاونی مهر کتیج

6- آقای عبدالرسول بارانی          : مسئول واحد فناوری و خبرگزاری خادمین نیوز

7- خانم فاطمه رئیسی                      : واحد مددکار اجتماعی و بهداشت و درمان

8- خانم خدیجه رئیسی                    : واحد اشتغال ودستیار صندوق قرض الحسنه

9-  آقای میرعزیز بارانی                                  : حسابرس داخلی ( افتخاری )

10- خانم رئیسی                                            : مشاور نیکوکاری و اجرایی  

11- محمد امین بارانی     : مسئول واحد یاوران و حامیان  ، واحد هنری و  واحد فناوری و اطلاعات  ( تبلیغات در فضاهای مجازی و ...) 

12- محمد بارانی  و عدنان شیخی           :  دستیاران واحد یاوران و حامیان ، واحد هنری و  واحد فناوری ( تبلیغات در فضاهای مجازی) 

 

نمایندگان و نیروهای افتخاری داوطلب خیریه در تهران  ،اصفهان وسایر نقاط ایران زمین

1- نماینده خیریه در تهران :                خانم دکتر آتوسا بهادری

2- نماینده و داوطلب افتخاری                : آقای محسن تقی چیان

3-  نماینده خیریه در اصفهان                          : آقای مجنون 

4-  حامی و معرف خیریه در تهران           : آقای دکتر جزایری

5- نماینده افتخاری                                     : خانم کالوندی 

6- 

اساسنامه خیریه  آخرین تغییرات سال 1396