موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

حمایت از خیریه سیستان و بلوچستان

بیایید موسسه های خیریه را یاری کنیم

هر موسسه خیریه شعله ای است در تاریکی نیاز نیازمندی که نمی شناسی، همسایه ای که شاید در چند قدمی تو باشد و از حالش بی خبر باشی یا آنقدر دور از تو باشد که هرگز صدای مظلومیتش به گوشت نرسد. نیازمندی که فرزندش در بستر بیماری است، دختر دم بختش جهیزیه ای ندارد، آنقدر پیر یا ناتوان است که قادر به کار نیست یا اگر هست کاری ندارد و در تاریکی فقر چنگ به ایمانی زده که با نور شعله موسسه های خیریه روشن شده و اگر هیزمی به شعله نرسد، شعله خاموش خواهد شد.

موسسه های خیریه چهار دیواری های گرمی هستند در مقابل سرمای نابرابرهای اجتماعی، وقتی دختر فال فروشی که نمی شناسی روی سنگ فرش خیابانی سرد تر از تنهایی خوابیده و چشم به راه دستی است که در چهار دیواری را باز کند و با هجوم گرمای نوع دوستی تنهایی اش را فراری دهد، تا دست تو نباشد دری باز نخواهد شد.

 

هر موسسه خیریه، دری است از رحمت خداوند وقتی که ناآگاهی جامعه را به سوی بی رحمی و فاصله گرفتن از مفهوم انسانیت هدایت می کند، وقتی که نیکوکاران، نیازمندان را نمی شناسند و نمی بینند، وقتی که متهاجرین، جای نیازمندان واقعی را در چشمان ما گرفته اند؛موسسه های خیریه به دنبال وصل نیکوکاران به نیازمندان واقعی هستند. این موسسات با شناسایی نیازمندان واقعی به صورت سازمان یافته و شناسایی نیازهای منطقه ای در هر گوشه از کشور عزیزمان، کمک های کوچک را قطره قطره در کنار هم جمع می کنند تا دریایی از محبت دنیای اجتماع ما را زیبا کند.  

یاری موسسه های خیریه یاری دست هایی است که جمع شده اند تا شعله امید خاموش نشود و یاری دست هایی است که چهار دیواری ها گرم برای نیازمندان فراهم کرده اند و ریختن نیکی در دجله ای است که بیابان فقر کشورمان را از بین خواهد برد. موسسه های خیریه به یاری شما نیازمندند. چنان که شیخ عطار نیشابوری می فرماید:

                 تو چون درماندگان را دستگیری                  سزد گر بنده خود را پذیری

نیکوکار عزیز برای برداشتن گام مهم برای پیشبرد اهداف نیکوکاری خیریه و معرفی آن به دیگران و گرفتن دستان کوچک و ضعیف ما به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید