موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

ساخت مسکن برای نیازمندان سیستان و بلوچستان

حمایت از ساخت مسکن برای نیازمندان

مسکن فقط یک چهار دیواری نیست، مسکن یعنی قدمی در استقلال فردی یعنی حیثیت اجتماعی خانواده یعنی فضای خوشبختی و محل آسایش و پناهگاهی در مقابل سرما و گرما و سایر گزندهای طبیعی، پس مسکن یکی از مهمترین نیازهای انسان برای احساس امنیت فیزیکی و روانی است. فرض کن خانه ای نباشد که به آن برگردی، شب های سرد و روزهای بارانی پناهگاهی نداشته باشی و زمانی که طوفان می آید کپری را که تنها محافظ تو در مقابل باران است از روی سرت بردارد و در بیابان پخش کند؛  این فرض ها تو زندگی هر روز بعضی از اقشار ضعیف سیستان و بلوچستان است.

 

ساخت مسکن برای نیازمندان جامعه علاوه بر ایجاد حس امنیت برای آنها، کابوس از دست دادن سرپناه را تبدیل به رویای استقلال کرده و حتی در مواردی باعث جلوگیری از مهاجرت ها به قصد حاشیه نشینی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ و تقویت حس مالکیت آنها نسبت به محل زندگی و آباد کردن آن خواهد شد.با ساخت هر خانه زوجی زندگی خود را آغاز خواهند کرد، کودکی از مدرسه به خانه بر خواهد گشت و در محیط امن آن به مطالعه خواهد پرداخت و پیرمردی در شب های سرد بیابان نخواهد مرد.

البته نیازمندان بدون حمایت های مالی قادر به ساخت مسکن های استاندارد برای خود نیستند تمرکز این کمک های مالی و شناسایی نیازمندان توسط موسسات خیریه با جمع کردن کمک های من و تو آغاز خواهد شد. هر قدمی که برای کمک بر می داری مانند ملاتی تکه های امید نیازمندان را به هم متصل خواهد کرد و هر مبلغی که می پردازی تبدیل به قسمتی از محل رشد کودکی خواهد شد که فردا برای ایران ما افتخار آفرین خواهد بود دست های من و تو وقتی به هم وصل می شوند مانند چوب های نازکی هستند که در کنار هم شکستشان غیر ممکن است و همین دست ها سر پناهی مستحکم برای نیازمندان خواهد شد. پس پناهی باشیم برای نیازمندان تا خداوند پناهمان دهد، چنان که حضرت حافظ می فرماید:

جز آستان توام در جهان پناهی نیست        سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

 

 

نیکوکار عزیز برای  گذاشتن یک آجر به دیوار سرپناه یک خانواده بی سرپناه و یاری دست های ناتوای که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید