موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

فقر در سیستان و بلوچستان

 به چهره فقر در گوشه و کنار شهرهای سیستان و بلوچستان نگاه کن!

هیچ می دانی در گوشه و کنار شهرهای سیستان و بلوچستان چه می گذرد؟ جایی که حاشیه نشینی  و فقر در چشمان کپر ها فریاد می کشد، اعتیاد جانشین بوی خاطره انگیز خاک شده و کودکان به جای درس خواندن به خیابان ها برای کار فرستاده می شوند و بسیاری از جوانان به جای خدمت به جامعه جذب  اعتیاد و گروه ها بیمار شده اند که سرنوشت بدتری از مرگ را برایشان رقم بزنند؟

می دانم که ندیده ای، می دانم که نمی دانی،خوابیدن در بستری از خاک، بدون آب و غذا و حتی امید به آینده، چه حسی دارد، شنیدن مثل دیدن نیست و اگر دیده باشی لحظه ای آرام نخواهی گرفت. چنان که شیخ اجل سعدی می فرماید:

بنی آدم اعضای یکدیگرند               که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

 

برای پیدا کردن و کمک به نیازمندان و حمایت از آنها لازم نیست که جای دوری بروی، کافی است چشمهایت را باز کنی و نگاهی به چهره فقر معیشتی و آموزشی در گوشه و کنار سیستان و بلوچستان بیندازی، برای اصلاح این چهره حتما احتیاجی به کمک های میلیاردی نیست،حتی با  هزینه کمترین مبلغ در جایی درست، می توانی قدمی برای زیباتر کردن چهره ایران برداری؛ با هزار تومان شاید چیزی برای تو عوض نشود اما همان هزار تومان یعنی کودکی مداد در دست می گیرد، آجری به آجر های مدرسه اضافه می شود و جوانی به جای عضویت در باندهای مواد مخدر، به کار ساخت مدرسه روی می آورد و از همه مهمتر لبخندی روی لب های مادری می نشیند که تنها امیدش دستان نیکوکار من و توست.

چهره فقر در گوشه و کنار شهرهای سیستان و بلوچستان به دست من و تو پاک خواهد شد، کافی است قدمی برداری، کافی است نگاهی کنی.

 

نیکوکار عزیز برای برداشتن سنگی از سنگ های پیش پای نیازمندان و یاری دست هایی که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید