موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

فقر معیشتی را ریشه کن کنیم

فقر معیشتی را ریشه کن کنیم

فقر معیشتی بدترین نوع فقر است. تا به حال گرسنه مانده ای؟ آنقدر که وقتی چشمانت لقمه ای را ببیند آب دهانت را قورت بدهی و وقتی بوی غذا به مشامت برسد دلت ضعف برود نه! آنقدر که یادت رفته باشد فرق طعم گوشت با مرغ چیست البته اگر خورده باشی و فقط اسمشان را از بزرگتر ها نشنیده باشی! فقر معیشتی یعنی از گرسنگی نای حرکت نداشته باشی و آنقدر از نظر اقتصادی خانواده ات ضعیف باشد که نتوانی گلوی خشکت را با لیوانی از آب آرامش دهی و چشمانت دنبال چیزی نرم تر از ریگ برای جویدن بگردد تا بتوانی زنده بمانی و نتوانی به چیزی جز خوردن فکر کنی!

 

فقر معیشتی بستر نا امیدی و مرگ است، اگر پدر یا مادر نیستی، یک لحظه خودت را جای پدر و مادرت بگذار، تصور کن تب کرده ای و پدرت توانایی خرید دارو برای تو ندارد و از مادرت کاری جز دعا برای تو ساخته نیست. در تب دست و پا می زنی و می بینی که پدرت برای فرار از خانه به اعتیاد روی آورده و نور چشمان مادرت از نا امیدی با گریه خاموش شده و آنوقت است که آرزوی مرگ میکنی شاید بعد از مرگ دنیای بهتری در انتظارت باشد!

راه حل ریشه کن کردن فقر معیشتی این درخت سوخته زندگی اجتماعی، در دستان گرمی است که می داند وقتی کسی زمین افتاده و نمی تواند بلند شود، به کمک احتیاج دارد و گره ای که به دست ظلم و نابرابری های اجتماعی در مناطقی مثل کتیج ایجاد شده تنها به دستان نیکوکاری باز خواهد شد که می داند ریشه کن کردن فقر معیشتی تنها یک راه دارد و آن راه جمع کردن نیروی دستانمان در تبری است که دسته اش از جنس ایمان به خوشبختی و تیغه اش کمک های مالی متمرکز ماست و هر ضربه اش که بر ریشه درخت سوخته فقر معیشتی فرو می آید همتی است مردانه که در خط مقدم لبه تیغه، که موسسه خیریه است جمع شده تا فقر معیشتی را ریشه کن کند. بیایید نگذاریم لبه این تبر کند شود.

چنان که استاد شاعران رودکی می فرماید:

مردی نبود فتاده را پای زدن               گر دست فتاده ای بگیری مردی

 

نیکوکار عزیز برای برداشتن سنگی از سنگ های پیش پای نیازمندان و یاری دست هایی که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید