موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

واحد آموزش و امورات فرهنگی

این واحد از موسسه خیریه به علت تلاش درجهت فرهنگ سازی و تشویق نونهالان برای ادامه تحصیل وکسب معدل بالا همچنین ایجاد بسترهای مناسب آموزشی وتحصیلی وتخصیص کمک هزینه های آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند از بنیادی ترین واحدهای خیریه می باشد. از اهداف اصلی این واحد می توان به جلب خیرین به عنوان یاور برای دانش آموزان نیازمندی که توان مالی جهت ادامه تحصیل را ندارند اشاره کرد. سایر اهداف و برنامه های این واحد خیریه به شرح ذیل می باشد:

 • تخصیص کمک هزینه تحصیلی و رسیدگی به امورات آموزشی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند
 • حمایت از فرزندان مددجویان از دوره ابتدایی تا دانشگاه به صورت جدی و مستمر
 • تهیه واهدای بورسیه به دانش آموزان نیازمندان با استعداد
 • پرداخت هزینه شهریه دانشجویان مستعد
 • ارتباط با ناشرين و توليدكنندگان وسايل كمك آموزشي به منظور دريافت كمك از آنها برای دانش آموزان و دانشجویان
 • اهدای جوایز به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
 • معرفی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند به خیریه های همکار

 

آمار دانش آموزان تحت پوشش این موسسه به شرح ذیل می باشد:

حدود 700 نفر به صورت خاص تحت پوشش و مستمری بگیر خادمین کتیج است    

و 2000 نفر دانش آموز و کودک در این مجموعه  بصورت موردی  حمایت می شوند .

 

نیازهای این واحد جهت کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند به شرح ذیل می باشد.

 • کتابهای کمک درسی برای دانش آموزان از دوره ابتدایی تا دانشگاه وهمچنین کتاب های مربوط به رشته های مختلف دانشگاهی
 • لوازم مورد نیاز و کمک هزینه های تحصیلی برای 4000 دانش آموز نیازمند در منطقه
 • نیاز به احداث فضاهای آموزشی  کتابخانه وآزمایشگاه .
 • نیاز فوری به امکانات سرمایشی و گرمایشی برای مدارس
 • و ...