موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

واحد قرض الحسنه

 

واحد قرض الحسنه تنها واحدی است که با تکیه برپرداخت شما و اهدای قرض الحسنه ازطرف مردم توانمند می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، رسالت این واحد استفاده صحیح از مبالغی است که شما از طریق قرض الحسنه در اختیار ما قرار می دهید تا فعالیتی خدا پسندانه صورت پذیرد. 

قرض دادن گاهی بهترین نوع خدمت به خلق است، با قرض دادن به موقع گاهی گره ای بزرگ را از گردن انسانی باز می کند که راه نفسش با گره مشکلات بسته شده و باز کردن این گره به معنای شکرنعمت هایی است که خداوند متعال به ماعطاء فرموده است.

ما در این مأموریت تلاش می کنیم با جلب حق عضویت ماهیانه (پرداخت حداقل 20000هزارتومان درماه) اقشارکم درآمد جامعه وهمچنین جلب سرمایه های راکد وپس اندازهای بانکی مردم نیکوکار و توانمند بصورت قرض الحسنه و استفاده از آن در راستای اعطای وام به اقشارنیازمند، جهت رفع نیازهای مهم زندگی،قدمی برداریم و تلاش کنیم تاکسی وقت نیاز احساس درماندگی و تنهایی نکند.

        اهداف و برنامه ها  :

پرداخت وام قرض الحسنه به :

 • زوجهای جوان

 • اشتغال زودبازده

 • کمک هزینه تحصیلی

 • بیماران نیازمند

 • افراد مقروض

 • ساخت مسکن

 • وسایرنیازها ...

شرایط عضویت وپرداخت وام :

عضویت به دو صورت انجام می گیرد:

 • پرداخت مبلغ مشخص به عنوان حق عضویت ماهیانه هرخانوار ویاهرفرد عضو؛ حداقل مبلغ20000 هزارتومان

 • سپردن بخشی ازسرمایه به این طرح به عنوان قرض الحسنه درحد توان

نحوه پرداخت وام:

 • وام درقالب طرح ارائه شده توسط مددجو و بعد از بررسی در خصوص زود بازده،کار آمد و مهم بودن آن ، به نوبت اعطا می گردد.

 • بعد ازتائید شدن طرح به متقاضی وام داده میشود

 • درصورت عدم توان پرداخت وام به همه،براساس اولویت وام تخصیص داده میشود

 • وام با قید ضمانت پرداخت و طی اقساط کوتاه مدت برگشت داده خواهد شد.

 • وام فقط به افرادی که عضو و یا مددجوی تحت پوشش هستند پرداخت می شود.

خیرین و نیکوکاران گرامی در صورت تقبل پرداخت وام قرض الحسنه به طرح، با ما تماس حاصل نمائید، تا ضمن معرفی مددجو، جزئیات طرح برای شما توضیح داده خواد شده و در صورت تمایل واريز به حساب خيريه و یا مددجو ، شما را راهنمايي نمائيم.  

همچنین در تهیه و خرید لوازم و امکانات اداری و همچنین پرداخت حقوق فرد مسئول طرح قرض الحسنه ما را یاری بفرمائید .

این قسمت جهت معرفی هرچه بیشتر و بهترسنت زیبای قرض الحسنه ایجاد گردیده است .

به امید روزی که همه مردم در قرض دادن به نیازمندان از یکدیگر سبقت گیرند .