موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

واحد مالی و حسابداری

اين واحد مسئول ارائه بيلان مالي به اعضای هيئت امناء و مديره، تنظيم اظهارنامه مالياتي و دفاتر قانوني موسسه خیریه جهت اداره داریي، تصويب بودجه جهت تامین هزينه هاي ضروري خیریه و ثبت مخارج و ارائه گزارش مالي به اعضاء و خيرين مي باشد.

خیرین عزیز این موسسه امیدوار است با کمک خداوند سبحان و همراهی مردم نیکوکار و بلندهمت کشور عزیزمان، فرهنگ یاری صحیح و متمرکز و همچنین فرهنگ توجه به نیازمندان واقعی را در ایران عزیزمانگسترش داده تا پر پروازی باشیم به سوی آسمان بی نیاز ایران تا دیگر هیچ عزیزی در هر گوشه از کشورمان دست نیاز به سوی کسی جز خداوند بخشنده دراز نکند.

اهداف وبرنامه ها  :

  • ارائه بيلان مالي به اعضای هيئت امناء و مديره
  • تنظيم اظهارنامه های مالياتي وارائه دفاتر قانوني خیریه به اداره داریي
  • تصويب بودجه جهت تامین هزينه هاي ضروري خیریه وثبت مخارج انجام شده
  • ارائه گزارش مالي ماهیانه وسالیانه به مجمع عمومی وهیئت مدیره
  • انجام تمام امورات حسابداری وحسابرسی
  • نگهداری تمام اسناد مالی

 

روند حسابداری مؤسسه خیریه:

  • مبلغ واریزی:

مبلغ واریزی به استناد فیش واریزی و سند حسابداری با سه امضای حسابدار و مدیر عامل  ورئیس هیئت مدیره به همراه مهر خیریه مستند در فایل اسناد بایگانی و در دفتر روزنامه و دفتر کل که در دفتر اسناد رسمی شهرستان نیکشهر پلمپ گردیده اند ثبت می شوند. البته فعلا تمام اسناد توسط نرم افزار حسابداری سازمانی صادر و بایگانی می شوند .

  • برداشت چک جهت تنخواه گردان :

برداشت وجه جهت تنخواه باامضای دو نفرحسابدار و مدیر عامل به همراه مهرخیریه،چک بنام تنخواه گردان صادر می گردد و بنام دیگری امکان پذیر نمی باشد.وجه برداشتی تنخواه درجهت هزینه هایی مثل کمک به نیازمندان،بیماران،امورات اداری خیریه و ... مستند با امضای گیرنده وجه و ثبت شماره تلفن، اثر انگشت و همچنین نامه تقاضای کمک به نیازمند و... در دفاتر ثبت می گردد.

  • برداشت چک به نام شخص:

در صورت مراجعه فرد نیازمند بعد از بررسی های لازم و تایید نیاز وی به کمک، چکی بنام شخص متقاضی و حق برداشت منحصرا توسط متقاضی صادرو كپي چک صادر شده به همراه سند برداشت با امضای شخص متقاضی و همچنین نامه درخواست کمک وی، در دفاتر حسابداری ثبت می شود.

 

جهت مشاهده دارایی ها ، سایر تجهیزات و امکانات اداری  اینجا کلیک نمائید.