موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

کودکان قربانی معضل اعتیاد

کودکان قربانی معضل اعتیاد

اعتیاد یک بیماری است که مثل ماری بزرگ دور بدنت می پیچد و آنقدر فشارت می دهد تا استخوان های شرف، حیا و غرور را داخل بدنت خرد کند و از تو چیزی جز نیاز باقی نماند. آن وقت است که تو می مانی و نیاز برای تهیه موادی که بدنت را ذره ذره به سمت مرگ و نابودی می برند. دیگر نه آبرو برایت مهم است نه خانواده و نه حتی زندگی، و این یعنی زندگی اطرافیانت هم قربانی مواد می شود. دخترت را می فروشی تا مواد بخری، پسرت را به خیابان می فرستی تا به جای درس خواندن کار کند و پول مواد تو را در بیاورد. آنقدر پیش می روی که خانه ای اگر داشته باشی دود می شود و خانواده ات در رگهایت تزریق می شوند تا لحظه ای آرام بگیری؛ یک لحظه فقط یک لحظه به چهره این کابوس فکر کن و بگو آیا سلامتی جای شکر ندارد؟

کودکان قربانی اصلی این بلای خانمان سوز هستند. اعتیاد می آید و پدرش دیگر آن پدر سابق نیست و به جای دست نوازش روی سرش او را اجاره می دهد، مادرش به جای روشن کردن زیر ظرف خوراکی فقط سوزنی که مواد لعنتی روی آن قرار دارد را روشن می کند و خودش اگر از شکم مادر معتاد بیرون نیاید آنقدر در معرض مواد قرار خواهد گرفت که معتاد خواهد شد. اعتیاد وقتی امیدی به آینده وجود ندارد راحت تر وارد زندگی قربانی اش می شود و نیازمندان مناطق محروم به همین علت در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه قرار دارند.

 

خطر اعتیاد و آسیب های ناشی از آن در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر از سایر نواحی کشور است چون این منطقه محروم دارای مرز مشترک با کشور افغانستان و پاکستان است که از تولید کننده های اصلی مواد مخدر در جهان می باشد. لذا کمک به مدرسه سازی، ایجاد بستر تولید و اشتغال، ساخت اماکن مسکونی و درمانی و همچنین آموزش صحیح برای پیشگیری از اعتیاد و احداث کمپ های ترک اعتیاد تنها راه جلوگیری از اعتیاد و نجات کودکانی است که قربانی اصلی این معضل خانمان سوز هستند. پس بیایید با کمک به مردم مظلوم سیستان در ارتقای اعتبار ایران عزیزمان آن چنانکه صائب تبریزی می فرماید بکوشیم:

 

 از اعتبار اگر دگران معتبر شوند           در ترک اعتیاد بود اعتبار ما

 

هموطن و نیکوکار عزیز برای برداشتن سنگی از سنگ های پیش پای کودکان بدسرپرست و در معرض اعتیاد و یاری دست هایی که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید.