موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

ما در خیریه خادمین می خواهیم زندگی را برای دیگران زیباتر بکنیم.

همه با هم شادی می افرینیم

صدها فرشته بوسه بر ان دست زند کز کار خلق گره بسته ای وا کند

موسسه خیریه خادمین کتیج

هموطن خوبم بیائید همه با هم برای کودکان و دانش آموزان سرزمین مان شادی بیافرینیم

گاهی به سلامی ، گاهی به نگاهی و گاهی به یک نیکی هر چند کوچک

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

فراخوان های نیکوکاری

همراه با خیریه خادمین

معرفی موسسه خیریه خادمین کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج با شماره ثبت 5 برای دستیابی به هدفی مقدس در سال 1386 تاسیس و در ابتدای سال 1387 فعالیت خود را با جدیت آغاز نمود . خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان کودکان و خانواده های آنها  باشد. و هم اکنون با انجام اهداف وفعالت های نیکوکاری مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی  می خواهد گام مهم ونقش موثری در تمام عرصه های    1- اجتماعی :حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام . 2- آموزشی و فرهنگی : حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند.  3- بهداشتی و درمانی : تلاش برای ارتقای فرهنگ رعایت بهداشت و حمایت درمانی از کودکان و خانواده های تحت پوشش.  4- عمرانی : ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم . 5- اقتصادی : راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و منابع درآمدزایی مؤسسه خیریه . 6- اشتغالزایی : توانمند سازی خانواده ها از طریق ، راه اندازی کارگاه های آموزشی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال . ایفاء بکند . و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی و... کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود