موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

ما در خیریه خادمین می خواهیم زندگی را برای دیگران زیباتر بکنیم.

همه با هم شادی می افرینیم

صدها فرشته بوسه بر ان دست زند کز کار خلق گره بسته ای وا کند

موسسه خیریه خادمین کتیج

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

هموطن خوبم بیائید همه با هم برای کودکان و دانش آموزان

سرزمین مان شادی بیافرینیم

فراخوان های نیکوکاری

همراه با خیریه خادمین

معرفی موسسه خیریه خادمین کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج با شماره ثبت 5 برای دستیابی به هدفی مقدس در سال 1386 تاسیس و در ابتدای سال 1387 فعالیت خود را با جدیت آغاز نموده و در این مسیر دشوار هر سختی را بر خود آسان کرده و خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان بچه های نیازمند و خانواده های آنها  باشد.و با انجام اهداف وفعالت های نیکوکاری مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردم نهاد ایرانی و بین المللی همچون؛-    1- اجتماعی 2- آموزشی و فرهنگی 3- بهداشتی و درمانی 4- عمرانی 5- اقتصادی 6- اشتغالزایی .  •    حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام .•    حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند .•    تلاش برای ارتقای فرهنگ رعایت بهداشت و حمایت درمانی از کودکان و خانواده های تحت پوشش .•    ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم .•     راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و منابع درآمدزایی مؤسسه خیریه .•    توانمند سازی خانواده ها از طریق ، راه اندازی کارگاه های آموزشی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال . و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی و... کاهش پیدا کرده  و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود .

 

               نقشه محدوده فعالیت  خیریه  لطفا اینجا کلیک بفرمائید         کاتالوگ خیریه جهت دانلود لطفا اینجا کلیک بفرمائید