موسسه خیریه خادمین کتیج_حمایت از کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

En Fa

آرزوهای کودکان سیستان و بلوچستان

همه ما از دوران کودکی تا به امروز آرزوهایی را در ذهن خود می پرورانیم که شاید دستیابی به خیلی از آنها دشوار است و برخی هم خیلی راحت .اما چیزی که مسلم است این است که این آرزوهای قشنگ هیچوقت تمامی ندارند و تا ابد در وجود ما مثل یک کمبود احساس می شوند. حال بیائید همه با هم با براورده کردن آرزو های کودکان محروم سیستان وبلوچستان دوران شاد وزیبایی را برای آنان رقم بزنیم.

شما می توانید آرزوی کوچک کودکان را ملاحظه ، خرید و برای ما ارسال نمائید و یا اینکه از طریق شماره کارت خیریه و یا واریزی انلاین خیریه اقدام به واریز نمائید تا ما آرزوی کودک را خریداری و تحویل ایشان بدهیم .

  

این صفحه در حال ساخت وبرنامه نویسی است 

 

مواردی که در فرم بکار روند

در هر صفحه ۸ یا کمتر آرزو گنجانده شود الباقی در صفحات بعد

صفحه اول عکس کودک با نقاشی آرزو / جنسیت / نام و شهرت / نوع ارزو میزان هزینه آرزو . ادامه

صفحه بعد موارد فوق و ادامه/ عکس نقاشی تحصیلات/ سن نام پدر / ادرس / شرح مختصر زندگی/ وضعیت سلامت/

شماره کارت و حساب / واریزی انلاین خیریه/  و

جای عکس گزارش تحویل آرزو .

 یاور انتخاب می کنه  و / مشخصات  و شماره تماس یاور نوشته بشه  بعد دکمه ارسال رو بزنه بیاد مدیریت  و بعد با خیر تماس گرفته بشه  و البته خود خیر هم بتونه از همونجا کمک بکنه تمام / یا وسایل رو خرید و ارسال بکنه به آدرس پستی خیریه /  فرم پرشده هم  ارسال بشه برای مدیریت و  و در صورت اوکی شدن و پیدا شدن حامی بشه بعد از صفحه برش داشت بر اساس گزینه پایان و

نمونه در سایت شیپور پیروی بشه 

https://www.sheypoor.com/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%AF-139-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-242918145.html