موسسه خیریه خادمین کتیج_حمایت از کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

En Fa

کفالت دانش آموز و یتیم بلوچستانی

به بچه ها کمک کنید

کودکانی که از داشته های ضروری فقط دردها و رنج ها رو چشیده اند، همه ما می دانیم در گوشه و کنار روستاهای سیستان و بلوچستان چه می گذره؟ جایی که فقر در چشمان کودکان یتیم فریاد می کشه، جایی که کودکانش به جای پوشیدن کفش و لباس نو با دمپایی و یا کفش کهنه به مدرسه می روند

هموطن گرامی از حسن اعتماد شما به خیریه خادمین سپاسگزاریم . همیاری و همراهی شما ، می تواند منشاء تغییرات مثبتی در زندگی کودکان ،ایتام و دانش آموزان مستعد نیازمند سرزمینمان باشد.
با مهربانی امروز شما ، آنها فردای روشنشان را با آگاهی و امید خواهند ساخت

 

این صفحه در حال ساخت  وبرنامه نویسی است 

فرم ساز

با ثبت نام و پر کردن فرم حمایت و کفالت می توانید مشخصات کلیه کودکان را مشاهده نمایید

در حال حاضر تنها یک صفحه از موارد یافت شده دانش آموزان قابل رویت می باشد.

مواردی که در فرم بکار روند

دسته بندی / کودک / یتیم/ دانش آموز 

در هر صفحه ۸ تا کودک گنجانده شود 

صفحه اول عکس / جنسیت / نام و شهرت / استان/

البته توی این مرحله یاور و حامی بتونه فرم عضویت رو تکمیل کنه و بعد بتونه به تمام مشخصات کودک راه پیدا بکنه.

صفحه بعد موارد فوق و ادامه/ تحصیلات/ سن نام پدر / ادرس / شرح مختصر زندگی/ وضعیت سلامت/

شماره کارت و حساب / مدرک بیماری / فوتی پدر/ جای ریزنمرات کودک دو مورد جای ریزنمرات .

بعد ارسال بشه برای مدیریت و  و در صورت اوکی شدن و پیدا شدن حامی بشه بعد از صفحه برش داشت بر اساس گزینه اتمام و

نمونه بنیاد کودک پیروی بشه

https://bemehrbani.com/album و   سایت به مهربانی پیروی شود 

 و